Oud Holland

Oud Holland 1890-1899

Oud Holland – Journal for art of the Low Countries
Volume 8 (1890)
[PDF]

Table of contents:

Het schildersregister van Jan Sysmus, stads-doctor van Amsterdam: I
A. Bredius
pp. 1-17

Een spotvers op Geeraerdt Brandt
J.H.W. Unger
pp. 18-22

Aanteekeningen omtrent eenige Dordrechtsche schilders: XXV Govert van der Leeuw; XXVI Pieter van der Leeuw; XXVII Poulus Lesire
G.H. Veth
pp. 23-28

Kiliaen van Rensselaer en zijne kolonie Rensselaerswijck
N. de Roever
pp. 29-74

Request van den schilder-graveur P. Holsteyn: 1646
A. Bredius
pp. 75-77

Een portret van Rudolph van Grol
A. Bredius
pp. 78-79

Rapiamus: Eene conditioneele veroordeeling in 1650
N. de Roever
pp. 80

Jan de Brune de jonge
J.A. Worp
pp. 81-103

De penningkundige Erasmus van Houwelingen
C.C.V. Verreyt
pp. 104-112

Pieter Cousijn
A.J. Servaas van Rooyen
pp. 113-120

Nalezing [Pieter Cousijn]
A. Bredius
pp. 121-124

Aanteekeningen omtrent eenige Dordrechtse schilders: XXVIII Nicolaes Maes
G.H. Veth
pp. 125-142

De schilders Pieter en Harmen Steenwijck
A. Bredius
pp. 143-148

Vondeliana: Documenten uit Vondels laatste levensjaren
N. De Roever
pp. 149-160

Francesco Baldinucci et les biographes de Rembrandt
E. Michel
pp. 161-172

Rembrandt: Nieuwe bijdragen tot zijne levensgeschiedenis
A. Bredius & N. de Roever
pp. 173-186

Briefe des Kunstsammlers Antonie Rutgers an den Landgrafen Wilhelm VIII von Hessen
C. Alhard von Drach
pp. 187-202

Eenige aanteekeningen betreffende schilders, wonende buiten Rotterdam, uit het archief te Rotterdam
P. Haverkorn van Rijsewijk
pp. 203-214

Brief van professor J. Christenius, te Harderwijk, aan burgemeesteren van Amsterdam, berichtende aanneming van zijn beroep aan de doorluchte school, 25 september 1659
N. de Roever
pp. 215-216

Het schildersregister van Jan Sysmus, stads-doctor van Amsterdam: II
A. Bredius
pp. 217-234

De schilder Lodewijk Jansz. van Valckenborch gezegd Van den Bosch
C.C.V. Verreyt
pp. 235-240

Kiliaen van Rensselaer en zijne kolonie Rensselaerswijck
N. de Roever
pp. 241-286

Het schildersregister van Jan Sysmus, stads-doctor van Amsterdam: III
A. Bredius
pp. 297-313

Oud-Hollandsche diamantwerken
E.W. Moes
pp. 314-320


Oud Holland  Journal for art of the Low Countries
Volume 9 (1891)
[PDF]

Table of contents:

Das Bildniss von Rembrandt's Bruder Adriaen Harmensz van Rijn im Mauritshuis
W. Bode
pp. 1-6

Dirk Buysero
J.A. Worp
pp. 7-30

Aanteekeningen omtrent eenige Dordrechtse schilders
G.H. Veth
pp. 31-38

Johannes van Vucht
P. Haverkorn van Rijsewijk
pp. 39-51

Bellevois, Jacob
P. Haverkorn van Rijsewijk
pp. 52-55

Buytewech, Willem Pieterse
P. Haverkorn van Rijsewijk
pp. 56-61

Pieter de Bloot
P. Haverkorn van Rijsewijk
pp. 62-68

Cornelis de Mooy
C. Hofstede de Groot
pp. 69-71

Rapiamus: L. van Beke; Een schets van Rembrandt naar Rafael; P. Leermans
C. Hofstede de Groot
p. 72

Wesenbeke of Marnix? Historisch-bibliographische studie
J.F. van Someren
pp. 73-105

Constantyn Huygens: Over de schilders van zijn tijd
J.A. Worp
pp. 106-136

Het schildersregister van Jan Sysmus, stads-doctor van Amsterdam: IV
A. Bredius
pp. 137-149

Witsen Geysbeek en zijn onuitgegeven "Maria Stuart"
A.J. Servaas van Rooijen
pp. 150-152

Dirk Buysero
J.A. Worp
pp. 153-180

Bruno Spanceerder, kunstig boekbinder
N. de Roever
pp. 181-186

Brieven van eenige schilders aan Constantin Huygens
J.H.W. Unger
pp. 187-206

De schildersfamilie Ravesteyn
A. Bredius & E.W. Moes
pp. 207-220

Simon Jacobsz. de Vlieger
P. Haverkorn van Rijsewijk
pp. 221-224

Huybert Tons Jansz
P. Haverkorn van Rijsewijk
pp. 225-228

Hans de Neeff
P. Haverkorn van Rijsewijk
pp. 229-230

Iets over den schilder Joost van Hoigairden
C.C.V. Verreyt
pp. 231-232

Joost Brasser en zijne briefwisseling met Hugo de Groot
H.C. Rogge
pp. 233-263

Zilveren kinderspeelgoed
N. de Roever
pp. 264-265

De schilder Janssens, een navolger van Pieter de Hooch
C. Hofstede de Groot
pp. 266-296

Een "Rembrandt" op 't stadhuis
N. de Roever
pp. 297-306

Constantyn Huygens: Over de schilders van zijn tijd: Nalezing
J.A. Worp
pp. 307-308


Oud Holland – Journal for art of the Low Countries
Volume 10 (1892)
[PDF]

Table of contents:

Aanteekeningen omtrent eenige Dordrechtse schilders
G.H. Veth
pp. 1-16

De klokkengieters hemony en de uurwerkmaker Juriaan Sprakel te Zutphen
J. Gimberg
pp. 17-25

De schilder Johannes van de Capelle
A. Bredius
pp. 26-40

De schildersfamilie Ravesteyn
A. Bredius & E.W. Moes
pp. 41-52

Een Amsterdamsche heiligenkalender van de 16de eeuw
H.C. Rogge
pp. 53-56

Iets over den schilder Jacob Marrell
A.C. de Kruyff
pp. 57-60

Een brief van Romeyn de Hooghe
S.G. de Vries
pp. 61-63

Rapiamus: Contract met den graveur Coenraet Dekker over de groote kaart van Delft
A. Bredius
pp. 64

Herman Luydingh, schilder
C. Hofstede de Groot
pp. 65

Wesenbeke of Marnix? Historisch-bibliografische studie
J.F. van Someren
pp. 66-80

Oranjes briefwissel met Jacob Van Wesenbeke en andere geheime agenten in de Nederlanden: 1570-1573: Inleiding; I-V
J.F. van Someren
pp. 81-96

De nalatenschap van Crispiaen van de Pas den oude
P. Haverkorn van Rijsewijk
pp. 97-128

Ein Regentenstück von Allart van Loeninga
F. Schlie
pp. 129-132

De Schilder Johannes van de Capelle
A. Bredius
pp. 133-136

Een "Rembrandt" Op 't stadhuis
N. de Roever
pp. 137-146

Oranjes briefwisseling met Jacob van Wesenbeke en andere geheimde agenten in de Nederlanden: 1570-1573: VI-XIV
J.F. van Someren
pp. 147-171

Pieter de Hooch of de Hoogh
P. Haverkorn van Rijsewijk
pp. 172-177

Proeve eener kritische beschrijving van het werk van Pieter de Hooch
C. Hofstede de Groot
pp. 178-191

Een inventaris van 1716
E.W. Moes
p. 192

De Delftsche schilders Jan Willemsz. Decker en Willem Jansz. Decker
A. Bredius
pp. 193-196

Oranjes briefwisseling met Jacob van Wesenbeke en andere geheimde agenten in de Nederlanden: 1570-1573: XV-XIX
J.F. van Someren
pp. 197-209

Joan van Noordt
C. Hofstede de Groot
pp. 210-218

Schilderijen-kabinetten in de XVIIIe eeuw
B.W.F. van Riemsdijk
pp. 219-228

Schilderijenverzamelingen van het geslacht Slingelandt: Bijdrage tot de wordingsgeschiedenis van het Koninklijk Kabinet van Schilderijen
C. Hofstede de Groot
pp. 229-237

Rotterdamsche schilders
P. Haverkorn van Rijsewijk
pp. 238-256


Oud Holland – Journal for art of the Low Countries
Volume 11 (1893)
[PDF]

Table of contents:

In memoriam: Mr. N. de Roever
A. Bredius
pp. 1-6

Oranjes briefwisseling met Jacob van Wesenbeke en andere geheime agenten in de Nederlanden: 1570-1573: XX-XXXII
J.F. van Someren
pp. 7-29

Een geschenk van de stad Amsterdam aan den Marquis de Lionne
E.W. Moes
pp. 30-33

Pieter Symonsz. Potter: Glaseschrijver, ook schilder
A. Bredius
pp. 34-46

Rotterdamsche Schilders
P. Haverkorn van Rijsewijk
pp. 47-54

De munten en de waarde van het geld in het begin der XVIIe eeuw
M. Rooses
pp. 55-63

Steenen galg
J.F. Croockewit
pp. 64

Het Boelens- of Otters-koor
J.F.M. Sterck
pp. 65-95

Opmerkingen omtrent eenige meesterwerken in 's Rijks Museum
J. Six
pp. 96-104

Oranjes briefwisseling met Jacob van Wesenbeke en andere geheime agenten in de Nederlanden: 1570-1573: XXXIII-XL
J.F. van Someren
pp. 105-124

Jan Willemsz. Decker
P. Haverkorn van Rijsewijk
pp. 125-126

De portretten van Joris de Caullery
A. Bredius
pp. 127-128

Hollandsche kunst in Schotland
C. Hofstede de Groot
pp. 129-148

Bij eene pen-teekening van Philips van Marnix van St. Aldegonde
J.J. van Toorenenbergen
pp. 149-153

Iets over Rembrandt
J. Six
pp. 154-161

Elias Herckmans
J.A. Worp
pp. 162-178

Oranjes briefwisseling met Jacob van Wesenbeke en andere geheime agenten in de Nederlanden: 1570-1573: XLI-XLVIII
J.F. van Someren
pp. 179-192

De vier overlieden van den St. Sebastiaan Doelen door Bartholomeus van der Helst
J. Dyserinck
pp. 193-210

Hollandsche kunst in Schotland
C. Hofstede de Groot
pp. 211-228

Simon Jacobsz. de Vlieger
P. Haverkorn van Rijsewijk
pp. 229-235

Oranjes briefwisseling met Jacob van Wesenbeke en andere geheime agenten in de Nederlanden: 1570-1573: XLIX-LIX
J.F. van Someren
pp. 236-254

Een heksenproces te Rotterdam in 1566
W. Bezemer
pp. 255-256


Oud Holland – Journal for art of the Low Countries
Volume 12 (1894)
[PDF]

Table of contents:

Het gebruik van "wastafeltjes" in de Nederlanden
S.G. de Vries
pp. 1-6

Alart du Hamel of du Hameel
C.C.V. Verreyt
pp. 7-14

Verzeichniss der Kupferstiche des Alart du Hameel
M. Lehrs
pp. 15-25

Bronnen Van Vondels Werken
G. Kalff
pp. 26-56

De schilder Balthasar van der Veen
A. Bredius
pp. 57-61

Het kabinet schilderijen van Petrus Scriverius
J.G. Frederiks
pp. 62-63

Bladvulling: Johannes Greenwood
C.W. Bruinvis
pp. 64

De ijzeren kroon boven het graf der Zutphense graven
H.J.H. Groneman
pp. 65-72

Jacob van der Does en zijne beschrijving van 's Gravenhage
J.G. Frederiks
pp. 73-94

Een te weinig opgemerkte bron voor het leven van Pieter van Laer
E.W. Moes
pp. 95-106

Aanteekeningen omtrent eenige Dordrechtsche schilders
G.H. Veth
pp. 107-122

Ordonnantiën van het St. Lucasgilde te 's Hertogenbosch
W. Bezemer
pp. 123-128

Onuitgegeven brieven Van Vondel
J.H.W. Unger
pp. 129-135

Rotterdamsche schilders: De schilders Volmarijn
P. Haverkorn van Rijsewijk
pp. 136-159

Het schildersregister van Jan Sysmus: Stads-doctor van Amsterdam: V
A. Bredius
pp. 160-171

De melodie van het Wilhelmus: I
J.W. Enschedé
pp. 172-190

Philips de Schoone te Rotterdam in 1497
W. Bezemer
pp. 191-192

Oude schilderijen te Batavia
G.P. Rouffaer
pp. 193-200

De melodie van het Wilhelmus: II
J.W. Enschedé
pp. 201-232

De portretten van Jacob Willemsz Delf en zijne drie zonen
B.W.F. van Riemsdijk
pp. 233-237

Een brief van kunsthistorische beteekenis
E.W. Moes
pp. 238-240


Oud Holland – Journal for art of the Low Countries
Volume 13 (1895)
[PDF]

Table of contents:

Bijdrage tot de geschiedenis van het Amsterdamsch tooneel in de 17de eeuw
G. Kalff
pp. 1-33

De wetenschappelijke resultaten van de tentoonstelling van oude kunst te Utrecht in 1894 gehouden
C. Hofstede de Groot
pp. 34-56

Bernard Zwaerdecroon
P. Haverkorn van Rijsewijk
pp. 57-64

Dirk Rodenburg: I
J.A. Worp
pp. 65-90

Dirk Jacobsz.: Twee Amsterdamsche schutterstukken te St. Petersburg
J. Six
pp. 91-111

Het schildersregister van Jan Sysmus: Stads-doctor van Amsterdam: VI
A. Bredius
pp. 112-120

Twee liedjes op het beleg van den Bosch in 1601
W. Bezemer
pp. 121-127

De schilder Balthasar van der Veen: Naschrift
A. Bredius
pp. 128

Een paar rekeningen als bijdragen tot de geschiedenis der Oude kerk te Amsterdam
A.J.M. Brouwer Ancher
pp. 129-142

Dirk Rodenburg: II
J.A. Worp
pp. 143-173

Cornelis Buys: Een naschrift
J. Six
pp. 174-175

Een veiling van schilderijen in 1616
M. Rooses
pp. 176-179

Een acte over het schuttersstuk van 1642 door Nicolaes Elias
A. Bredius
pp. 180-181

Een merkwaardige verzameling teekeningen
E.W. Moes
pp. 182-192

Jacob Cornelisz. en zijne schilderijen in de "Kapel ter Heilige Stede"
J.F.M. Sterck
pp. 193-208

Dirk Rodenburg: III
J.A. Worp
pp. 209-237

Nogmaals: Een merkwaardige verzameling teekeningen
C. Hofstede De Groot
pp. 238-240


Oud Holland – Journal for art of the Low Countries
Volume 14 (1896)
[PDF]

Table of Contents

Bijdrage tot de geschiedenis der Elseviers
P. Haverkorn van Rijsewijk
pp. 1-18

De Zeeusche Nachtegael (1623)
J.G. Frederiks
pp. 19-35

Ludolf (Leuff) de Jongh
P. Haverkorn van Rijsewijk
pp. 36-46

De uitgaven van een edelman in het laatst der 16e eeuw
W. Bezemer
pp. 47-55

Een brief van Pieter Hemony
H.N.J. van Eelde
pp. 56-60

Cornelis Claesz. Scheveninck en zijn zoon David Cornelisz.
E.W. Moes
pp. 61-64

De namen der staalmeesters
J. Six
pp. 65-75

De Zeeusche nachtegael (1623)
J.G. Frederiks
pp. 76-91

Niederländische Kunst in den Galerien Mansi zu Lucca
E. Jacobsen
pp. 92-98

Aanteekeningen omtrent eenige Dordrechtsche schilders
G.H. Veth
pp. 99-112

Jan Josephszoon Van Goyen
A. Bredius
pp. 113-125

Pardonbrief ten behoeve van Anthonis van Doyenburch
H.N.J. van Eelde
pp. 126-128

De promotie van Constantyn Huygens
J. van der Vliet
pp. 129-146

Constantyn Huygens en Jean Louis Guez de Balzac
J.A. Worp
pp. 147-175

Een verzameling familieportretten der Huygensen in 1785
E.W. Moes
pp. 176-184

Constantijn Huygens en de schilderkunst
H.J. Eymael
pp. 185-198

Dagverhaal eener reis naar Engeland door Constantyn Huygens
J.H.W. Unger
pp. 199-202

Adriaen Hanneman
A. Bredius & E.W. Moes
pp. 203-218

Les peintures de l'ancienne Chartreuse de Ruremonde avec un essai iconographique de Denys le Chartreux
A.M.P. Ingold
pp. 219-235

Drie brieven van Hugo de Groot aan Maria van Reigersbergh
H.C. Rogge
pp. 236-242


Oud Holland – Journal for art of the Low Countries
Volume 15 (1897)
[PDF]

Table of contents:

De Homerus van Rembrandt
J. Six
pp. 1-10

Die Bibliothek des Prinzen Moritz von Oranien
A. Chroust
pp. 11-23

Pieter Nolpe: 1613/14-1652/53
C.M. Dozy
pp. 24-50

De schilders Adriaan en Frans Verwilt
P. Haverkorn van Rijsewijk
pp. 51-63

Hollanders in een Schotsch album amicorum
E.W. Moes
pp. 64

De Middelburgsche tapijten
C. de Waard
pp. 65-93

Pieter Nolpe: 1613/14-1652/53
C.M. Dozy
pp. 94-120

Een spotteekening van Cornelis Saftleven op de Dordtsche Synode
C. Hofstede de Groot
pp. 121-123

Alkmaarsche rederijkers
C.W. Bruinvis
pp. 124-127

De schilder Jan van Bijlert, verkooper van verf
H.N.J. van Eelde
pp. 128

De schilderijen in den Handboogsdoelen te Amsterdam
J. Six
pp. 129-138

Pieter Nolpe: 1613/14-1652/53
C.M. Dozy
pp. 139-158

Het album van Emanuel van Meteren
H.C. Rogge
pp. 159-192

Heeft Rembrandt in Engeland vertoefd?
C. Hofstede de Groot
pp. 193-198

Het album van Emanuel van Meteren
H.C. Rogge
pp. 199-210

Holländische Bilder im Ferdinandeum zu Innsbruck
E. Jacobsen
pp. 211-219

Pieter Nolpe: 1613/14-1652/53
C.M. Dozy
pp. 220-244


Oud Holland – Journal for art of the Low Countries
Volume 16 (1898)
[PDF]

Table of contents:

Hercules Seghers
A. Bredius
pp. 1-11

De portretten, afkomstig Van het huis Honselaersdijk, in 's Rijks Museum te Amsterdam
G. Murray Bakker
pp. 12-31

Joost van Geel
P. Haverkorn van Rijsewijk
pp. 32-50

De societeit Felix Libertate en wat zij voor de emancipatie der Joden heeft gedaan
H. Italie
pp. 51-62

Eenige kleine mededeelingen naar aanleiding van "De Zeeusche Nachtegael"
C.W. Bruinvis
pp. 63-64

Willem van de Velde de Oude: Zijn leven en zijn werk
P. Haverkorn van Rijsewijk
pp. 65-78

De societeit Felix Libertate en wat zij voor de emancipatie der Joden heeft gedaan
H. Italie
pp. 79-92

Iets over de Amsterdamsche lui- en speelklokken en hare gieters
A.J.M. Brouwer Ancher
pp. 93-111

Een Middelnederlandsche Cisiojanus
P. Leendertz
pp. 112-120

Aanteekeningen omtrent eenige Dordrechtsche schilders
G.H. Veth
pp. 121-126

Eene ordonnantie op het papier Van 1530
W. Bezemer
pp. 127-128

Die Coninxloo's
E. Starcke
pp. 129-146

De societeit Felix Libertate en wat zij voor de emancipatie der Joden heeft gedaan
H. Italie
pp. 147-167

Iets over de Amsterdamsche lui- en speelklokken en hare gieters
A.J.M. Brouwer Ancher
pp. 168-186

Nog twee brieven van Hugo De Groot aan Maria Van Reigersbergh
H.C. Rogge
pp. 187-191

Uitleening van boeken door het Domkapittel te Utrecht
H.N.J. van Eelde
pp. 192

Vondel en de oudheid
G. Kalff
pp. 193-211

De Onze Lieve Vrouwe- of Groote Kerk te Dordrecht
J.C. Overvoorde
pp. 212-224

Levensgeschiedenis van dr. Samuel Coster
J. Hobma
pp. 225-244


Oud Holland – Journal for art of the Low Countries
Volume 17 (1899)
[PDF]

Table of contents:

Nieuwe Rembrandtiana
A. Bredius
pp. 1-5

Abraham Raguineau: Portretschilder en schrijfmeester van Willem III
C. Hofstede de Groot
pp. 6-8

Lijsten van door Prins Willem I verpande goederen
A.J.M. Brouwer Ancher
pp. 8-32

De eerste oorlog met Engeland en W. van de Velde de Oude
P. Haverkorn van Rijsewijk
pp. 33-46

Rederijkers en comedianten in de 2e helft der 17e eeuw te Dordrecht
J.L. van Dalen
pp. 47-52

Het opvoeren van klassieke tooneelstukken, met drie onuitgegeven brieven van Gerardus Joannes Vossius
Y.H. Rogge
pp. 53-61

Korte mededeelingen over Nederlandsche plaatsnijders
E.W. Moes
pp. 62-64

Die Persönlichkeit des Lucas Van Leyden
F. Dülberg
pp. 65-83

De Amsterdamsche schilders- en blauwverversfamilie De Ville
C.H.C. Flugi van Aspermont
pp. 84-94

Cornelis Walraven Vonck
Y.H. Rogge
pp. 95-119

Korte mededeelingen over Nederlandsche plaatsnijders
E.W. Moes
pp. 120-122

Twee aanteekeningen uit Van Mander's Schilderboek
B.W.F. van Riemsdijk
pp. 123-124

De landschapschilder Jacob van Geel
A. Bredius
pp. 125-126

De Leidsche schilder Carel van der Pluym
B.W.F. van Riemsdijk
pp. 127-128

Invloed van de renaissance op de godsdienstige en zedelijke denkbeelden van Pieter Cornelisz. Hooft
G. Heeringa
pp. 129-155

Die Nachkommen des Lucas van Leyden
F. Dülberg
pp. 156-162

Kritische opmerkingen omtrent eenige schilderijen in 's Rijksmuseum
C. Hofstede de Groot
pp. 163-170

De Rotterdamsche schilders Du Bois
P. Haverkorn van Rijsewijk
pp. 171-185

Iets over de schildersfamilie Fouchier
M.G. Wildeman
pp. 186-188

Gerard ter Borch 1648 te Amsterdam
A. Bredius
pp. 189-190

Rectificatie: Jacob van Geel
A. Bredius
pp. 190

De schilder Jakob de Wet in Schotland
P. Haverkorn van Rijsewijk
pp. 191-192

Een penning op den aanvang der Nederlandsche beroerten
H.J. de Dompierre de Chaufepié
pp. 193-200

Wat Hollanders te lijden hadden van het protectionisme in het Frankrijk van de 17de eeuw
E. van Biema
pp. 201-215

De Van Everdingens
C.W. Bruinvis
pp. 216-221

Carel Cornelisz. De Hooch
C.H.C. Flugi van Aspermont
pp. 223-227

Isaac de Jouderville: Leerling van Rembrandt?
C. Hofstede de Groot
pp. 228-235

Korte mededeelingen over Nederlandsche plaatsnijders
E.W. Moes
pp. 236-238

De geboorteplaats van Cornelis Saftleven
P. Haverkorn van Rijsewijk
pp. 239-240

Rectificatie: Simon Du Bois
P. Haverkorn van Rijsewijk
pp. 240