Oud Holland

Oud Holland 1900-1909

Oud Holland – Journal for art of the Low Countries
Volume 18 (1900)
[PDF]

Table of contents:

Het portret van Gozen Centen op het Rijpenhofje te Amsterdam
A. Bredius
pp. 1-2

De reis van Isaac Vossius (1641-1645)
Y.H. Rogge
pp. 3-20

Willem van de Velde de Oude: Te zee en te land (1657-Juni 1666)
P. Haverkorn Van Rijsewijk
pp. 21-44

Nicolaas Geijlkerck
M.E. van der Meulen
pp. 45-68

Aernout (Aert) van der Neer
A. Bredius
pp. 69-82

Iets over het Sneeker goud- en zilversmidsgild
M.C. Nijland
pp. 83-88

Een brief van Marnix
H. Brugmans
pp. 89-94

Matthys van de Merwede: Heer van Clootwijck
J.L. van Dalen
pp. 95-111

De schilderijenvezameling van Simon Vliedthoorn en Mr. Jan van Groeneveld
T.H. Morren
pp. 112-116

Ein Besuch in Holland 1687: Aus den Reiseschilderungen des schwedischen Architekten Nicodemus Tessin d. J.: I
G. Upmark
pp. 117-128

De portretten der Beresteijn's in het hofje van Berensteijn te Haarlem
M.G. Wildeman
pp. 129-136

Sieben Briefe und eine Quittung von Jan Van Huijsum
F. Schlie
pp. 137-143

Ein Besuch in Holland 1687: Aus den Reiseschilderungen des schwedischen Architekten Nicodemus Tessin d. J.: II
G. Upmark
pp. 144-152

De Academie te Nijmegen
Y.H. Rogge
pp. 153-180

Schilderij-prijzen te Amsterdam omstreeks 1664
A. Bredius
pp. 181-184

Een nog onbekend portret van Constantyn Huygens
E.W. Moes
pp. 185-187

Een Rembrandt te Rome
J. Six
pp. 188-189

De kunstenaarsfamilie Delff
P. Haverkorn Van Rijsewijk
pp. 190-192

Olivier van Deuren, Rotterdamsch schilder
C. Hofstede de Groot
pp. 193-198

Ein Besuch in Holland 1687: Aus den Reiseschilderungen des schwedischen Architekten Nicodemus Tessin d. J.: III
pp. 199-210

Constantijn Huygens' voornaam en zinspreuk
J. Roeseling
pp. 211-216

Brieven van Oud Hollandsche kunstenaars
E.W. Moes
pp. 217-226

Iets over de Hollandsche schilders De Wet en hun Zuidafrikaansche nakomelingen
P. van Meurs
pp. 227-232

De groote kaart van Delfland van 1712
M.G. Wildeman
pp. 233-240

Naschrift: Luggert van Anse; Johannes en Jacobus Deur; Thomas Doesburgh; Pieter Ruyter; Pieter Sluyter
E.W. Moes
pp. 241-244


Oud Holland  Journal for art of the Low Countries
Volume 19 (1901)
[PDF]

Table of contents:

Nederlandsche kunst in provinciale musea van Frankrijk: I
A. Bredius
pp. 1-14

De Sint Walburgskerk te Zutphen: I
K.O. Meinsma
pp. 15-30

Constantyn Huygens te Orange [1665)
J.A. Worp
pp. 31-39

Iets over vrijstermarkten
J. de Vries
pp. 40-52

Uit oude Antwerpsche inventarissen: I
E.W. Moes
pp. 53-59

Korte mededeelingen: Hans of Jan van de Velde; Willem van de Velde de Jonge; Reinier Hals; Cornelis Kick; Willem Schellinks;
P. Haverkorn van Rijsewijk
pp. 60-64

Een en ander uit den inventaris der nalatenschap van Cornelis Tromp
W. Martin
pp. 65-76

Geschiedenis van een kazuifel, vervaardigd door Mr. Peter Joosten, borduurwerker te Amsterdam voor de St. Walburgskerk te Zutphen: Uit de rekeningen van de kerkmeester en enkele losse stukken
K.O. Meinsma
pp. 77-85

Een "kunsthandel" in een klappermanswachthuis
W. Martin
pp. 86-88

Varia omtrent Rembrandt: I: Kende Rembrandt Hebreeuwsch?
C. Hofstede de Groot
pp. 89-94

Een zwak patriot
G. van Rijn
pp. 95-98

Delfsche roode theepotten
A.H.H. van der Burgh
pp. 99-120

Kritische opmerkingen omtrent Oud-Hollandsche schilderijen in onze musea: I
C. Hofstede de Groot
pp. 121-128

De "Stomme Passye" van Jacob Cornelisz
E.W. Moes
pp. 129-133

Kritische opmerkingen omtrent Oud-Hollandsche schilderijen in onze musea: II
C. Hofstede de Groot
pp. 134-144

Protestantsche kerkgebouwen: De Zuider-, Wester- en inzonderheid de Noorder-kerk te Amsterdam, tevens eene bijdrage tot de geschiedenis van het fabriek-ambt aldaar: I
C.H. Peters
pp. 145-168

Extract uit de notulen der Confrerie van Pictura te 's Gravenhage, gehouden door Pieter Terwesten: I
A. Bredius
pp. 169-192

De schilderijen-verzameling van Damiaan de Goes
F.V. Engelenburg
pp. 193-197

Protestantsche kerkgebouwen: De Zuider-, Wester- en inzonderheid de Noorder-kerk te Amsterdam, tevens eene bijdrage tot de geschiedenis van het fabriek-ambt aldaar: II
C.H. Peters
pp. 198-231

Extract uit de notulen der Confrerie van Pictura te 's Gravenhage, gehouden door Pieter Terwesten: II
A. Bredius
pp. 232-244


Oud Holland – Journal for art of the Low Countries
Volume 20 (1902)
[PDF]

Table of contents:

Hendrick Heuck: De uitvinder van de gierbrug
H.D.J. van Schevichaven
pp. 1-8

Jacob Koninck
P. Haverkorn van Rijsewijk
pp. 9-15

De oproerige bewegingen der kanonniers te Amsterdam in 1796
H. Italie
pp. 16-58

Een kaart van Delfland geteekend door Jacob van Deventer in 1535
M.G. Wildeman
pp. 59-62

Barend Bispinck
J.L. van Dalen
p. 63

Bladvulling: Matthijs Naiveu;
W. Martin
p. 64

Bladvulling: Crijn Hendricksz. Volmarijn
P. Haverkorn van Rijsewijk
p. 64

Pieter Jansz. Quast
A. Bredius
pp. 65-82

De confiscatie der goederen van Hugo de Groot
G. Moll
pp. 83-112

Jacob van Campen: I
A.W. Weissman
pp. 113-127

Ein unbeschriebenes Bild von Jan Gabrielsz Sonjé
T. von Frimmel
p. 128

Adriaen Banckers en zijn gevecht bij het eiland Hveen in 1659
G.L. Grove
pp. 129-153

Jacob van Campen: II
A.W. Weissman
pp. 154-169

Willem van de Velde de Oude: I
P. Haverkorn van Rijsewijk
pp. 170-192

Utrecht's Mariekerk
S. Muller
pp. 193-224

Willem van de Velde de Oude: II
P. Haverkorn van Rijsewijk
pp. 225-243

Aanvullingen en verbeteringen: Willem van de Velde de Oude
P. Haverkorn van Rijsewijk
pp. 244-247

De godsdienstige belijdenis van Jacob van Campen, den bouwmeester
J.J. Graaf
pp. 248


Oud Holland – Journal for art of the Low Countries
Volume 21 (1903)
[PDF]

Table of contents:

Jacob van Driebergen: Zijn portret en zijne bibliotheek
H.N.J. van Eelde
pp. 1-20

Aanteekeningen betreffende de oudste Delfsche plateelbakkers
A.H.H. van der Burgh
pp. 21-50

Italiaansche gegevens: I
J.A.F. Orbaan
pp. 51-55

Nadere berichten over de familie van Everdingen
C.W. Bruinvis
pp. 56-60

Schilderijen uit een Utrechtschen inventaris van 1693
W. Martin
pp. 61-63

Bladvulling: Augustien van Teylingen
C.W. Bruinvis
p. 64

De Amsterdamsche schutterstukken
W. del Court & J. Six
pp. 65-80

Lucas d'Heere
M. Rudelsheim
pp. 85-110

Aanteekeningen omtrent eenige Dordrechtsche schilders: Aanvullingen en verbeteringen
G.H. Veth
pp. 111-124

Portretten van Johannes Wtenbogaert
B. Tideman
pp. 125-128

Balthazar Gerbier
M.G. de Boer
pp. 129-160

Italiaansche gegevens: II
J.A.F. Orbaan
pp. 161-164

Stoutenburch
H.C. Rogge
pp. 165-172

Das Altarwerk Marten Heemskercks für die Laurentiuskirche zu Alkmaar
A.L. Romdahl
pp. 173-174

De graaf van Leicester te Alkmaar
C.W. Bruinvis
pp. 175-180

Jacob Struys: I
W. Zuidema
pp. 181-192

De schilders Camphuysen
A. Bredius & E.W. Moes
pp. 193-219

Jacob Struys: II
W. Zuidema
pp. 220-244


Oud Holland – Journal for art of the Low Countries
Volume 22 (1904)
[PDF]

Table of contents:

Utrechtsche schildersvereenigingen
S. Muller
pp. 1-11

Een kijkje op Rotterdam in 1605e
P. Haverkorn van Rijsewijk
pp. 12-26

Kritische opmerkingen omtrent Oud-Hollandsche schilderijen in onze musea: III
C. Hofstede de Groot
pp. 27-34

Naschrift
C. Hofstede de Groot
pp. 35-38

Varia uit de Amsterdamsche tooneelwereld in de 17de eeuw
J.A. Worp
pp. 39-47

Een berijmde Cisiojanus uit de 17e eeuw
W. Zuidema
pp. 48-50

Gideon van den Boetzelaar, heer van Langerak
H.C. Rogge
pp. 51-58

Iets over de schilders Claes, Hans en Willem Snellaert
J.L. van Dalen
pp. 59-64

Het geslacht De Keyser
A.W. Weissman
pp. 65-91

Nederlandsche kunst in provinciale musea van Frankrijk: II
A. Bredius
pp. 92-110

Kritische opmerkingen omtrent Oud-Hollandsche schilderijen in onze musea: IV
C. Hofstede de Groot
pp. 111-120

Nieuwe bijdragen tot de geschiedenis van het Leidsche St. Lucasgild: I
A. Bredius & W. Martin
pp. 121-128

Het portret van Gozen Centen
A. Bredius
pp. 129-130

Caspar Benoist: Zijdewever te Alkmaar
C.W. Bruinvis
pp. 131-135

Italiaansche gegevens: III
J.A.F. Orbaan
pp. 136-138

Un tableau Hollandais au Musée de Clermont-Ferrand
E. Gavelle
pp. 139-145

Korte mededeelingen over Nederlandsche plaatsnijders: IV
E.W. Moes
pp. 146-154

Abraham de Coninck
W. Zuidema
pp. 155-176

Nieuwe bijdragen tot de geschiedenis van het Leidsche St. Lucasgild: II
A. Bredius & W. Martin
pp. 177-194

Cornelis Jacobsz Drebbel: 1572-1634
H.A. Naber
pp. 195-237

Extracten uit de rekeningen van het Hoogheemraadschap van Delfland betreffende schilders, glasschrijvers, wapenteekenaars, borduurwerkers, goudsmeden enz., in het tijdvak 1591-1657
M.G. Wildeman
pp. 238-240

De inneming van Sluis in 1604 te Amsterdam feestelijk gevierd
J. Alblas
pp. 241-242


Oud Holland – Journal for art of the Low Countries
Volume 23 (1905)
[PDF]

Table of contents:

Die Niederländer in Wien: I
A. Hajdecki
pp. 1-26

Inventaris van de nalatenschap van den domproost Zweder Uterlo (1378 april 21/22)
S. Muller
pp. 27-36

De ligging van het lijk in Rembrandt's anatomische les van dr. Deyman
J. Six
pp. 37-40

Iets over 't kasteel Assumburgh in 1667
M.G. Wildeman
pp. 41-51

Maria Strick
P. Haverkorn van Rijsewijk
pp. 52-62

Das Inventar der Sammlung Wyttenhorst
M.J. Friedlander
pp. 63-68

Johannes Porcellis: Zijn leven, zijn werk
A. Bredius
pp. 69-73

Nederlandsche kunst in provinciale musea van Frankrijk: III
A. Bredius
pp. 74-82

Jan Zoet: I
W. Zuidema
pp. 83-104

Een schets van Rubens voor de zegepraal der eucharistie over de afgoderij
P. Haverkorn van Rijsewijk
pp. 105-107

Die Niederlander in Wien: II
A. Hajdecki
pp. 108-128

Italië en de Nederlanden: I
J.A.F. Orbaan
pp. 129-149

Nalezing van de stadsrekeningen van Amsterdam van af het jaar 1531: I
E. van Biema
pp. 150-162

Willem Pietersz. Buijtewech
P. Haverkorn van Rijsewijk
pp. 163-164

Adriaen Lucasz. Fonteijn
P. Haverkorn van Rijsewijk
pp. 165-166

Eenige brieven van professor Pieter Pauw aan Orlers
J. Prinsen
pp. 167-174

Jan Zoet: II
W. Zuidema
pp. 175-188

De kleerkast van Piet Hein
M.H. van Visvliet
pp. 189-196

De domkerk te Utrecht
A.W. Weissman
pp. 197-221

Mr. Adriaan van Nispen
J.L. van Dalen
pp. 222-237

Nalezing van de stadsrekeningen van Amsterdam van af het jaar 1531: II
E. van Biema
pp. 238-244


Oud Holland – Journal for art of the Low Countries
Volume 24 (1906)
[PDF]

Table of Contents

De schildersfamilie Mytens: I
A. Bredius & E.W. Moes
pp. 1-8

Eene Amsterdamsche kunstverzameling uit de eerste jaren van de 19e eeuw
E. van Biema
pp. 9-16

Jan van Hout en zijn proces van iniurie
J. Prinsen
pp. 17-37

Kleine bijdragen tot de geschiedenis van de schilderijen van 't Amsterdamsche chirurgijnsgild, o.a. van de anatomische les van Rembrandt
Geyl
pp. 38-40

Rembrandts zoogenaamde jodenbruid uit de kollektie Van der Hoop
J. Veth
pp. 41-44

Nalezing van de stadsrekeningen van Amsterdam van af het jaar 1531: III
E. van Biema
pp. 45-62

Schilderijen te Alkmaar en Hoorn
H.E. van Gelder
pp. 63-64

Bonaventura Vulcanius und die ersten Geschichtsbücher über den niederländischen Aufstand
A. Elkan
pp. 65-76

La "Ronde de nuit" et ses transformations
E. Durand-Gréville
pp. 77-97

Eine Reise Janus Dousa, des Jüngeren, mit Philipp Mornay
A. Elkan
pp. 98-104

Een schutterstuk van Cornelis Ketel
J. Six
pp. 105-108

Nalezing van de stadsrekeningen van Amsterdam van af het jaar 1531: IV
E. van Biema
pp. 109-128

Johannes Porcellis
A. Bredius
pp. 129-138

De Oude Kerk te Amsterdam
A.W. Weissman
pp. 139-160

De Nijmeegsche roededragers
H.D.J. van Schevichaven
pp. 161-170

Nalezing van de stadsrekeningen van Amsterdam van af het jaar 1531: V
E. van Biema
pp. 171-192

Het professoraat van Friedrich Creuzer te Leiden in 1809: Met onuitgegeven brieven
E. Slijper
pp. 193-222

De nalatenschap van Carel du Jardin
A. Bredius
pp. 223-232

De Leidsche schilder Maerten Fransz. van der Hulft
B.W.F. van Riemsdijk
pp. 233-235

Eenige taxaties van schilderijen in de XVIIe en in het begin der XVIIIe eeuw
A. Bredius
pp. 236-241

Nalezing van de stadsrekeningen van Amsterdam van af het jaar 1531: VI
E. van Biema
pp. 242-248

Johannes Porcellis: Naschrift
A. Bredius
p. 248


Oud Holland – Journal for art of the Low Countries
Volume 25 (1907)
[PDF]

Table of contents:

Symon Bosboom
A.W. Weissman
pp. 1-8

Die Niederländer in Wien: III
A. Hajdecki
pp. 9-26

Keizer Augustus in Den Haag
V. de Stuers
pp. 27-29

Cornelis van Overstege
J.L. van Dalen
pp. 30-48

De Utrechtse beeldhouwer Colyn de Nole en zijn geslacht
S. Muller
pp. 49-56

Aernout Elsevier: Een nalezing
A. Bredius
pp. 57-60

Twee vleugels van een drieluik in het Rijksmuseum te Amsterdam
E. Canneel
pp. 61-63

Een portret van Marten van Rossem door Heyndrick Coster
M.G. Wildeman
p. 64

De sergeant Reynier Engelen op Rembrandt's "Nachtwacht"
J.F.M. Sterck
pp. 65-70

De schoorsteenen van het Amsterdamsch stadhuis
A.W. Weissman
pp. 71-82

De schildersfamilie Mytens: II
A. Bredius & E.W. Moes
pp. 83-96

Leprozen en leprozenhuizen
H.D.J. van Schevichaven
pp. 97-113

Italië en de Nederlanden: II
J.A.F. Orbaan
pp. 114-131

Schilderijen in 1651 voor Karl Gustav Graf von Wrangel te 's Gravenhage aangekocht
O. Granberg
p. 132

Michiel Sweerts als schilder: Proeve van een biografie en een catalogus van zijn schilderijen
W. Martin
pp. 133-156

Een Westfriesche Roland
J. Huizinga
pp. 157-173

De gouverneur-generaal Hendrik Brouwer: I-VIII
J.E. Heeres
pp. 174-196

Iets over de jeugd van Gabriël Metsu
A. Bredius
pp. 197-203

Zu einem Portrait von Anth. van Dyck in der Gemäldegalerie in Cassel
E. Waldmann
pp. 204-210

De schildersfamilie Mytens: III
A. Bredius & E.W. Moes
pp. 211-216

De gouverneur-generaal Hendrik Brouwer: IX-XIII
J.E. Heeres
pp. 217-241

Waardschatting van schilderijen in de XVIIe eeuw
A. Bredius
pp. 242-246

Nog iets over Jacob Van Geel
A. Bredius
pp. 247-248


Oud Holland – Journal for art of the Low Countries
Volume 26 (1908)
[PDF]

Table of contents:

Michiel Jansz Van Mierevelt: Een nalezing
A. Bredius
pp. 1-17

Eine Portraitzeichnung Paulus Potters von Bartholomeus van der Helst
J. Meder
pp. 18-20

Brieven van Bon. Vulcanius en Henr. Smetius
P.C. Molhuysen
pp. 21-34

Het tuchthuis en het spinhuis te Amsterdam
A.W. Weissman
pp. 35-40

Jan Miense Molenaer: Nieuwe gegevens omtrent zijn leven en zijn werk: I
A. Bredius
pp. 41-42

Uit het notaris-protocol van Jan van Hout: I
Prinsen
pp. 43-66

De Hollandsche afkomst der collectie Mansi te Lucca
E.W. Moes
p. 67

Een schilderij van Rembrandt? op de kermis te Leiden 1641
A. Bredius
p. 68

Voormalige glasschilderingen, zoo te Alkmaar als door Alkmaar elders geschonken
P.J. Glasz
pp. 69-90

Jan Buesem
A. Bredius
pp. 91-92

Uit het notaris-protocol van Jan van Hout: II
Prinsen
pp. 93-114

Het raadhuis te Klundert
A. Mulder
pp. 115-137

Inventaris van de goederen, nagelaten door Gillis Pandelaert, rentmeester van de Beierlanden
P. van Meurs
pp. 138-140

De vrouw van Johannes Wtenbogaert: Eene 17de eeuwsche "bestemoer"
B. Tideman
pp. 141-144

Rembrandt's verwanten in Oost-Indië
J.C. Breen
pp. 145-148

Uit het notaris-protocol van Jan van Hout: III
Prinsen
pp. 149-164

Over glasblazers hier te lande
A.J. Servaas van Rooyen
pp. 165-170

Een weinig bekende aanslag op het leven van Willem III
E. van Biema
pp. 171-176

Kunst in de archieven van Vianen: I
P. van Meurs
pp. 177-202

Melchior van Harbach
C.W. Bruinvis
pp. 203-204

De Nederlandsche bouwkunst omstreeks 1600
A.W. Weissman
pp. 205-218

Rembrandtiana: I
A. Bredius
pp. 219-224

Kunst in de archieven van Vianen: II
P. van Meurs
pp. 225-241

Schilderijprijzen enz. in de XVIIe en XVIIIe eeuw
A.H. Garrer
pp. 242-244

Fragment van een autobiografie van Johann Heinrich Wuest
pp. 245-249

David Baudringien
A. Bredius & E.W. Moes
pp. 250-252

Bladwijzer over den jaargang 1908
pp. I-VIII


Oud Holland – Journal for art of the Low Countries
Volume 27 (1909)
[PDF]

Table of contents:

Isaack Jansz. Koedyck: Schilder van levensgroote figuren
W. Martin
pp. 1-4

Nieuwe bijzonderheden over Isaack Jansz. Koedyck
A. Bredius
pp. 5-12

Het St. Jozepsgilde in den Haag en zijne betrekking tot de kunst
A.J. Servaas van Rooyen
pp. 13-19

Eene gereformeerde abdis
S. Muller
pp. 20-24

Campanellas Abhandlung über die Unterwerfung der Niederlande unter Spanien
A. Elkan
pp. 25-32

Pieter Post
A.W. Weissman
pp. 33-58

Uit oude inventarissen enz.
A. Bredius
pp. 59-63

De oom van van Mieris als restaurateur van oude schilderijen
A. Bredius
p. 64

Gersaints lijst van Rembrandts prenten
J. Six
pp. 65-110

Rembrandt als plaatsnijder
A. Bredius
pp. 111-114

Nadere mededeelingen over kunstenaars en hun werk in betrekking tot Alkmaar
C.W. Bruinvis
pp. 115-124

Johannes Spruijt
A. Bredius
pp. 125-130

Het testament van den graveur Johannes Muller
A. Bredius
pp. 131-132

Oude Noord-Nederlandsche majolika
A. Pit
pp. 133-141

Een teekening van Bartholomeus vander Helst
J. Six
pp. 142-148

Johan Reyner, een zeventiende-eeuwsch uitvinder der stenografie in Nederland
A. Folmer
pp. 149-175

De kruidberg
W. Bax
pp. 176-188

Eine angebliche Flugschrift von Marnix
A. Elkan
pp. 189-195

Herman Hals te Vianen
A. Bredius
p. 196

Philips Vingboons
A.W. Weissman
pp. 197-220

Eine neuentdeckte Homerus-Zeichnung von Rembrandt im Nationalmuseum zu Stockholm: Studie zum Gemälde im Mauritshuis
J. Kruse
pp. 221-228

Een teruggevonden regentenstuk van Nicolaes Eliasz. Pickenoy
J.O. Kronig
pp. 229-230

Philippus Cluverius
P.C. Molhuysen
pp. 231-234

De schilder Pieter Janssens Elinga
A. Bredius
pp. 235-237

Uit Rembrandt's laatste levensjaar
A. Bredius
pp. 238-240

Isaac van Nickelen, schilder en zijdewever
C.W. Bruinvis
pp. 241-244