Oud Holland

Oud Holland 1910-1919

Oud Holland – Journal for art of the Low Countries
Volume 28 (1910)
[PDF]

Table of contents:

Rembrandtiana: II
A. Bredius
pp. 1-18

De boedel van Quirijn Jansz Damast
J. Six
pp. 19-55

Nog iets over Aernout (Aert) van der Neer
A. Bredius
pp. 56-57

Een staaltje van 16eeuwsche verdraagzaamheid
P.C. Molhuysen
pp. 58-60

Nieuwe bijdragen over Johannes Vermeer (de Delftsche)
A. Bredius
pp. 61-64

Bijdragen tot de biographie van Rembrandt's broeder
A. Bredius
pp. 65-69

Iets over Hendrick Danckerts
A. Bredius
pp. 70-72

The (so-called) Sheffield portrait by van Dijck in the Royal Picture Gallery at the Mauritshuis in the Hague
A. Leveson Gower
pp. 73-76

Een reis door Holland in 1736
E. van Biema
pp. 77-92

Uit Hobbema's laatste levensjaren
A. Bredius
pp. 93-106

Uit het notaris-protocol van Salomon Lenaertzn. van der Wuert: I
J. Prinsen
pp. 107-123

Een en ander over Richard Gibson
A. Bredius
pp. 124-126

Glasschilders te Gouda in 1619
T. Morren
pp. 127-128

In leisting gaan
H.D.J. van Schevichaven
pp. 129-136

Uit het notaris-protocol van Salomon Lenaertzn. van der Wuert: II
J. Prinsen
pp. 137-150

Iets over chronogrammen
W.E. van Wijk
pp. 151-154

De bestellers van Lucas van Leyden's "Genezing van den blinde van Jericho"
N. Beets
pp. 155-159

Het schilderijen-kabinet van Jan Bisschop te Rotterdam
E. Wiersum
pp. 160-186

Nog iets over Carel Fabritius
A. Bredius
pp. 187-188

Drie schilders-restaurators in 1685 te Amsterdam
A. Bredius
pp. 189-191

De bravades van Tzaar Peter te Zaandam
A. Bredius
p. 192

Rembrandtiana: III
A. Bredius
pp. 193-204

Italië en de Nederlanden: III
J.A.F. Orbaan
pp. 205-232

Bol's kunstschatten
A. Bredius
pp. 233-238

Prachtliefde bij onze XVIIe eeuwsche kooplieden
A. Bredius
pp. 239-240


Oud Holland  Journal for art of the Low Countries
Volume 29 (1911)
[PDF I] [PDF II]

Table of contents:

Over afbeeldingen van Persepolis en Palmyra door Nederlanders (Philip Angel – Jan Jansz. Struys – Herbert de Jager – Cornelis de Bruyn – G. Hofdsted van Essen)
A. Hotz
pp. 1-48

Verdere bijdragen tot de geschiedenis van Rembrandt's broeders en zuster
A. Bredius
pp. 49-56

De beide Willem's van Nieuwslandt, oom en neef
G.I. Hoogewerff
pp. 57-61

Iets over de oude copieën
A. Bredius
pp. 62-64

Daniel Stalpaert
A.W. Weissman
pp. 65-85

Een Suzanna van Jan Lievens
W. Martin
pp. 86-88

De dichter Joannes Stalpaert van der Wielen
G.I. Hoogewerff
pp. 89-111

De nalatenschap van Rembrandt's schoondochter
A. Bredius
pp. 112-118

Die Handzeichnungen Rembrandts in der Kunsthalle zu Bremen
G. Pauli
pp. 119-123

Hobbema's laatste levensjaren; een nalezing
A. Bredius
pp. 124-128

Cornelis van der Voort
J. Six
pp. 129-133

Nadere gegevens over Michiel Sweerts
G.I. Hoogewerff
pp. 134-138

Hindostan'sche teekeningen in Nederland in de XVIIe eeuw
A. Bredius
pp. 139-142

Zwei Episoden aus Marnix' letzten Lebensjahren
A. Elkan
pp. 143-165

Eine Studienreise des Deutschen Festungsbaumeisters Daniel Specklin in die Niederlande
A. Kabza
pp. 166-178

Een en ander over Jan Wijnants
A. Bredius
pp. 179-184

Het contract van Picart's bijbelprenten
A. Bredius
pp. 185-188

Ottomar Hackius, een dapper schilder
A. Bredius
pp. 189-190

Prijzen van tapijten omstreeks 1650
A. Bredius
pp. 191-192

Heeft Rembrandt Elisabeth Bas wed. van Jochem Hendricksz. Swartenhont geschilderd?
A. Bredius
pp. 193-197

Adriaan van Conflans
J. Six
pp. 198-200

Satiren der XVIde eeuwsche kleine burgerij
H.E. van Gelder
pp. 201-252


Oud Holland – Journal for art of the Low Countries
Volume 30 (1912)
[PDF]

Table of contents:

Rembrandt's portret van Jeremias de Decker
K.H. de Raaf
pp. 1-5

Rembrandt's Christus en Maria Magdalena
K.H. de Raaf
pp. 6-8

Het Nijmeegsche schippersgild en zijn antependium
H.D.J. van Schevichaven
pp. 9-17

Het huis Vreedenburch
A.W. Weissman
pp. 18-30

De beeldhouwer Johannes Bloemendael
D.S. van Zuiden
pp. 31-36

De polemiek over de vertooningen van Jan Vos in 1660 en de t'Zamenspraeck van Jan Tamboer en Jan Vos
E.F. Kossmann
pp. 37-49

Nalezing der tresoriers-rekeningen van 's-Gravenhage: I
E. van Biema
pp. 50-63

Schilderijen op Haarlem's stadhuis in 1692
W. Martin
p. 64

Meeningsverschillen omtrent werken van Rembrandt: I
C. Hofstede de Groot
pp. 65-81

Kantteekeningen op dr. Hofstede de Groots "meeningsverschil": I
A. Bredius
pp. 82-86

De schaal van Van Nispen
E.W. Moes
pp. 87-88

Uit het notaris-protocol van Salomon Lenaertszn. van der Wuert: III
J. Prinsen
pp. 89-105

Nalezing der tresoriers-rekeningen van 's-Gravenhage: II
E. van Biema
pp. 106-120

Nog iets aangaande de polemiek over de vertooningen van Jan Vos in 1660, enz.
J.A. Worp
pp. 121-123

Vergeten schilders: I
A. Bredius
pp. 124-126

Hindostansche teekeningen in Nederland in de XVIIIe eeuw
A. Bredius
pp. 127-128

De nalatenschap van Jan van der Heyden's weduwe
A. Bredius
pp. 129-151

Een Spaansche leening in Nederland
A.W. Weissman
pp. 152-158

Nalezing der tresoriers-rekeningen van 's-Gravenhage: III
E. van Biema
pp. 159-173

Meeningsverschillen omtrent werken van Rembrandt: II
C. Hofstede de Groot
pp. 174-182

Kantteekeningen op dr. Hofstede de Groots "meeningsverschil": II
A. Bredius
pp. 183-184

Wanneer is Episcopius student te Leiden geworden?
P.C. Molhuysen
pp. 185-188

Het geboortejaar van Carel Fabritius
F. Schmidt-Degener
pp. 189-191

Govert Raefelsz. Camphuijsen, schilder
A. Bredius
p. 192

Een merkwaardig portret van Cornelis Ketel
A. Bredius
pp. 193-196

Iets over de copie van Gerrit Lundens naar Rembrandt's "Nachtwacht"
A. Bredius
pp. 197-200

De rederijker Louris Jansz
R. Pennink
pp. 201-214

Een onbekend Rubens-document
A. Bredius
pp. 215-218

De nalatenschap van Joannes Lutma (den Jongen)
A. Bredius
pp. 219-222

Nalezing der tresoriers-rekeningen van 's-Gravenhage: IV
E. van Biema
pp. 223-239

Bladvulling: De goede oude tijd
S. Muller
p. 240


Oud Holland – Journal for art of the Low Countries
Volume 31 (1913)
[PDF]

Table of contents:

In memoriam: Ernst Wilhelm Moes: 1864-1912
A. Bredius
pp. 1-3

Het kunstkabinet van Valerius Röver te Delft
E.W. Moes
pp. 4-24

Twee schilderijen op glas van Jan van der Heyden
A. Bredius
pp. 25-26

Theodoor Helmbreker, schilder van Haarlem (1633-1696)
G.I. Hoogewerff
pp. 27-64

Meeningsverschillen omtrent werken van Rembrandt: III
C. Hofstede de Groot
pp. 65-66

De schilder Gerrit van Hees
A. Bredius
pp. 67-70

Rembrandtiana: IV
A. Bredius
pp. 71-75

Een meeningsverschil betreffende de eendracht van het land
F. Schmidt Degener
pp. 76-80

De geschiedenis van een schutterstuk
A. Bredius
pp. 81-84

Paschier Lamertijn (Pasquier Lammertin)
J. Six
pp. 85-109

Ein altniederländisches Altarwerk in Rom
H. Weizsäcker
pp. 110-122

Het testament en de inboedel van Daniel Gabriel Fahrenheit
D.S. van Zuiden
pp. 123-131

Een gelijktijdige waardeering van Rembrandt's etsen in het buitenland (1659)
J.W. Enschedé
pp. 132-134

Porcellis sluit een curies contract
A. Bredius
pp. 135-136

De bloemschilder Bosschaert
A. Bredius
pp. 137-140

Aanteekeningen over Oud-Rotterdamsche kunstenaars: I
N. Alting Mees
pp. 141-144

Der Annenkirchplatz in Haarlem
M. Eisler
pp. 145-169

Heiman Dullaert (1636-1684)
H.J.A. Ruys
pp. 170-188

Aanteekeningen over Oud-Rotterdamsche kunstenaars: II
N. Alting Mees
pp. 189-204

Schilderijen in oude inventarissen
A. Bredius
pp. 205-206

Bladvulling: Nederland als markt van zeldzaamheden
S. Muller
p. 207-208

De jeugd van Christiaan Huygens, volgens een handschrift van zijn vader
J.A. Worp
pp. 209-235

Rembrandts portretten van Philips Lucasse en Petronella Buys
C. Hofstede de Groot
pp. 236-240

Aanteekeningen over Oud-Rotterdamsche kunstenaars: III
N. Alting Mees
pp. 241-268

Ein Gemälde von Gerrit van Hees in Bonner Provinzialmuseum
W. Cohen
pp. 269-271

Bij Rembrandt's portret van Jeremias de Decker
A. Bredius
p. 272


Oud Holland – Journal for art of the Low Countries
Volume 32 (1914)
[PDF]

Table of contents:

Zestiende-eeuwsche kunstenaars: I: Jan Swart
N. Beets
pp. 1-28

Das Nachlass-Inventar des Malers Jürgen Ovens
H. Schmidt
pp. 29-49

Vermeers zoogenaamd "Novum testamentum"
A.J. Barnouw
pp. 50-54

Eenige bizonderheden over den slag bij FLeurus van 30 juni en 1 juli 1690
E. van Biema
pp. 55-71

Een zilveren turfschip van Breda
S. Muller
p. 72

Rembrandt und Honthorst
M. Nissen
pp. 73-80

Een portret van Dirk Jacobsz.
G.J. Hoogewerff
pp. 81-88

Brieven van Willem Bilderdijk aan Johannes Kinker: I
F.D.K. Bosch
pp. 89-104

De erfenis van de Brederode's: I
P. van Meurs
pp. 105-131

Rembrandtiana: V
A. Bredius
pp. 132-136

Bijdragen tot de levensgeschiedenis van Hendrick Goltzius
A. Bredius
pp. 137-146

Brieven van Willem Bilderdijk aan Johannes Kinker: II
F.D.K. Bosch
pp. 147-166

De schilderijen in het hofje Meermansburg te Leiden
G. Knuttel
pp. 167-189

De erfenis van de Brederode's: II
P. van Meurs
pp. 190-215

De ouders van Frans Hals
A. Bredius
p. 216

Portretten door Rembrandt
F. Schmidt Degener
pp. 217-224

Das Portal der herzoglichen Gruft im Dom zu Schleswig: Ein Werk des Artus Quellinus
H. Schmidt
pp. 225-232

De erfenis van de Brederode's: III
P. van Meurs
pp. 233-259

Rembrandtiana: VI
A. Bredius
pp. 260-261

Korte mededeelingen: Iets over het "Rembrandt-huis"; G. de Lairesse's kunstcollege's;
A. Bredius
p. 262

Korte mededeelingen: Honthorst oder TerBruggen?
H. Braune
pp. 262-263

Korte mededeelingen: Een Engelsche tabakspijpmaker als leermeester te Gouda in 1626
J. Huges
pp. 263-264

Korte mededeelingen: Nog eene ontleening van Rembrandt
J.O. Kronig
p. 264


Oud Holland – Journal for art of the Low Countries
Volume 33 (1915)
[PDF]

Table of contents:

Rembrandt en de Italiaansche kunst
J. Veth
pp. 1-15

Een portret van Jacob van Campen door Frans Hals
C. Hofstede de Groot
pp. 16-18

Twee testamenten van Jacob van Ruisdael
A. Bredius
pp. 19-25

Wollebrandt Geleynsz. de Jongh: "De Alkmaarder wees": I
H.E. van Gelder
pp. 26-40

Het einde van Paschier Lamertijn
J. Six
pp. 41-49

De porceleinhandel der Oost-Indische Compagnie en Cornelis Pronk als haar teekenaar
J. de Hullu
pp. 50-62

Korte mededeelingen: Schilderijen op de Rotterdamsche kermis
N.A. de Mees
p. 63

Korte mededeelingen: Een "restaurant" in de 17de eeuw
A. Bredius
p. 64

Korte mededeelingen: De schilder Gerrit de Buck
C.W. Bruinvis
p. 64

Gegevens omtrent bouw en inrichting van de Sint Bavokerk te Haarlem: I
A.W. Weissman
pp. 65-80

Beitrag zu einem Kommentar von Karel Manders "Grondt der edel vry schilder-const"
O. Hirschmann
pp. 81-86

Johannes Osborn
D.S. van Zuiden
pp. 87-90

Een gelijktijdige waardeering van Rembrandt's etsen in het buitenland (1641)
J.H. Scholte
pp. 91-96

Wollebrandt Geleynsz. de Jongh: "De Alkmaarder wees": II
H.E. van Gelder
pp. 97-111

Onbekende schilders, o.a. Casparus Smits, zich ook genoemd hebbende Theodorus Hartkamp
A. Bredius
pp. 112-120

Verdwenen Rotterdamsche schilderijen
E. Wiersum
pp. 121-125

Rembrandtiana: VII
A. Bredius
pp. 126-128

Zwei Gemälde von Hendrick Goltzius
O. Hirschmann
pp. 129-131

Oude schilderijen in- en van de stad Haarlem
C.J. Gonnet
pp. 132-144

De oude schoorsteenmantel op het raadhuis te Berg op Zoom
W. Moll
pp. 145-153

Une oeuvre inédite d'A. Victoryns à l'Hôpital Nôtre Dame à Courtrai
J. Caullet
pp. 154-160

Een merkwaardige verzameling oud-Nederlandsche kunst in België
W.J.J.C. Bijleveld
pp. 161-164

Een en ander over de Loosdrechtsche porceleinfabriek
B.W.F. van Riemsdijk
pp. 165-190

Een vroege Rembrandt en een late Hercules Seghers
J.O. Kronig
pp. 191-192

Nog een en ander over Hobbema
A. Bredius
pp. 193-198

John Osborn
S. Muller
pp. 199-207

Aanvullingen tot het "leven" van Roemer Visscher
J.F.M. Sterck
pp. 208-241

Korte mededeelingen: Enkele mededeelingen over het oude huis te Schagen
E. van Biema
pp.242-244

Korte mededeelingen: Rembrandt's leerling Jan van Glabbeeck
A. Bredius
p. 244


Oud Holland – Journal for art of the Low Countries
Volume 34 (1916)
[PDF]

Table of Contents

Ary de Milde, mr. theepotbacker
W.F.K. van Verschuer
pp. 1-37

De kunst aan een veertiende-eeuwsch Nederlandsch hof
H.E. van Gelder
pp. 38-46

Waarom Jacob van Loo in 1660 Amsterdam verliet
A. Bredius
pp. 47-52

De schilder Jan Jacobsz. Eynout: ? – Rotterdam – 1553
A. Hoynck van Papendrecht
pp. 53-60

Een brief van Thomas de Keyser
A.W. Weissman
pp. 61-66

Korte mededeelingen I: De beroemde Van der Helst van de Hermitage
V. de Stuers
p. 67

Korte mededeelingen II: Rembrandt
F. Lugt
pp. 67-68

Korte mededeelingen III: Het portret van Stevens door A. van Dijck in het Mauritshuis
C. Hofstede de Groot
p. 68

Eene episode uit de geschiedenis van het postwezen in Gelderland 1733-1735
J.C. Overvoorde
pp. 69-87

Italiaansche schilderijen in 1672 door Haagsche en Delftsche schilders beoordeeld
A. Bredius
pp. 88-93

De glasschilder Jacob Jansz. de Gheyn als prentkunstenaar
J.P. van der Kellen
pp. 94-101

Een raam van Dirk Pzn. Crabeth, te Delft
M.G. Wildeman
pp. 102-108

Michiel Sweerts te Rome
G.J. Hoogewerff
pp. 109-110

Schilderijen in een inventaris der 18e eeuw
L.G.N. Bouricius
pp. 111-113

P.C. la Fargue en Gerard Hoet
D.S. van Zuiden
pp. 114-126

Korte mededeelingen I: Ruzie rondom een prentbijbel
H.E. van Gelder
pp. 127-129

Korte mededeelingen II: Een onbekend Rotterdamsch schilder en dichter
H.J.A. Ruys
pp. 129-130

Korte mededeelingen III:  Bruyningh – Van de Nieuwstadt
C.W. Bruinvis
pp. 130-131

Korte mededeelingen IV: Een expertise door Picture in Den Haag
D.S. van Zuiden
p. 131

Korte mededeelingen V: Wat Anthony Palamedes aan een portret verdiende
A. Bredius
pp. 131-132

Korte mededeelingen VI: Oude prenten naar Rembrandt
C. Hofstede de Groot
p. 132

Zestiende-eeuwsche vrachtvaarten
H.E. van Gelder
pp. 133-148

De geboorteplaat van Mabuse
S. Muller
pp. 149-154

De schilder Leendert de Laeff
A. Bredius
pp. 155-157

Varia I: Het juiste sterf-datum van Jan van Goyen
A. Bredius
pp. 158-159

Varia II: Ter Borch bestelt een rijtuig
A. Bredius
p. 160

Varia III: Schilderijen uit de nalatenschap van den Delft'schen Vermeer
A. Bredius
pp. 160-161

Varia IV: Een kwestie over origineelen en copijen in 1606
A. Bredius
pp. 161-162

Varia V: Hoe men omstreeks 1636 onder de jeunesse dorée met schilderijen handelde
A. Bredius
pp. 162-163

Varia VI: Zonderlinge schilderij-handel in 1618
A. Bredius
pp. 163-165

Gegevens omtrent bouw en inrichting van de Sint Bavokerk te Haarlem: II
A.W. Weissman
pp. 166-180

Nog een Sweerts
W. Martin
pp. 181-182

Het portret van Clementia van den Vondel
J.F.M. Sterck
pp. 183-188

Joseph Everts, medailleur
D.S. van Zuiden
pp. 189-195

Korte mededeelingen I: De oprichting van een standbeeld voor Johan van Oldenbarnevelt in 1626 voorspeld
D.S. van Zuiden
p. 196

Korte mededeelingen II: Een curiosum
A. Bredius
p. 196

Hoe schilderde Willem Buytewech?
W. Martin
pp. 197-203

Oud-Rotterdamsche goud- en zilversmeden
N. Alting Mees
pp. 204-216

Een reisbeschrijving van een gedeelte van Nederland uit het begin der 17de eeuw
E. van Biema
pp. 217-228

Glas van Pieter Staes in de Oude Kerk te Delft (1516)
M.G. Wildeman
pp. 229-231

Afbeeldingen op Delftsch aardewerk, ontleend aan prenten
I.C.E. Peelen
pp. 232-235

Paulus van Vianen's zilverwerk nagebootst in 1637
H.E. van Gelder
pp. 236-241

Korte mededeelingen I: De geboorte-, de sterf-, en de begrafenisdata van Ludolf Backhuizen (28 dec. 1631, 7 en 12 nov. 1708) en eenige bijzonderheden omtrent zijn begrafenis
J.P. van der Kellen
pp. 242-244

Korte mededeelingen II: Een portret van ds. Johannes Beeltsnijder
C. Hofstede de Groot
p. 244

Korte mededeelingen III: Nogmaals Joseph Everts
D.S. van Zuiden
p. 244


Oud Holland – Journal for art of the Low Countries
Volume 35 (1917)
[PDF]

Table of contents:

De schilder François Ryckhals
A. Bredius
pp. 1-11

Een Italiaansch reiziger over ons land in 1517
H.E. van Gelder
pp. 12-33

Raffael und Lievens
H. Schneider
pp. 34-42

De samenwerking van Joris van der Haagen en Dirck Wijntrack
M.J.F.W. van der Haagen
pp. 43-48

Een paar bescheiden over Isaac Claeszn. Swanenburgh
J. Prinsen
pp. 49-50

Een acte betreffende Anthonie van Blocklandt
J. Prinsen
pp. 51-52

Der Maler Nicolaus (Clausz) Johansen [Claes Janssen?] von Utrecht
H. Schmidt
pp. 53-55

Rotterdams oudste plateel- en tegelbakkers
R. Bijlsma
pp. 56-58

Korte mededeelingen I: Testament van een Pourbus
J. Prinsen
p. 59

Korte mededeelingen II:  Een Hals
J. Prinsen
p. 59

Korte mededeelingen III: Uit de geschiedenis van de tabak
J. Prinsen
p. 59

Korte mededeelingen IV: Detail-werk van Pieter Post in 1660 en '61
M.G. Wildeman
p. 60

De portretten der graven van Holland te Haarlem
A.W. Weissman
pp. 61-70

Een conflict tusschen Frans Hals en Judith Leyster
A. Bredius
pp. 71-73

Tyman Ysbrantss. de goudsmid
S. Muller
pp. 74-78

Niederländer in den Gottorffer Rentekammerbüchern
H. Schmidt
pp. 79-92

De vijzels van François en Pierre Hemony
L. Salm
pp. 93-98

Het dagboek van een Pommersch officier in Staatschen dienst, 1667-1678: I
E. van Biema
pp. 99-117

Christoffel Jansz. Meier, glasgraveur
H.E. van Gelder
pp. 118-124

Iets over den schilder Benjamin Bolomey
D.S. van Zuiden
pp. 125-127

Korte mededeelingen V: Chlaus Bellechin, conterfeyr
H. Schmidt
p. 128

Korte mededeelingen VI: Hoe Joris van der Hagen betaald werd
Anom.
p. 128

Rembrandt en een Italiaansche maecenas
G.J. Hoogewerff
pp. 129-148

De Overijsselsche schilder Jan Grasdorp
F.A. Hoefer
pp. 149-159

De schilder-dichter Bernart Vollenhove
H.J.A. Ruys
pp. 160-168

Het dagboek van een Pommersch officier in Staatschen dienst, 1667-1678: II
E. van Biema
pp. 169-180

Een paar "seltsame trou-gevallen", (een bijdrage tot onze zeden-geschiedenis)
J. Prinsen
pp. 181-186

Een Hollandsch beeldhouwers-atelier omstreeks 1570 te Cordova
A. Bredius
p. 187

Korte mededeelingen I: Kunstenaars werkende voor bisschop George van Egmond
H.E. van Gelder
pp. 188-191

Korte mededeelingen II: Een curieus contract
A. Bredius
p. 191

Korte mededeelingen III: Twee advertenties van Maria Marg. la Fargue
D.S. van Zuiden
pp. 191-192

Korte mededeelingen IV: De vrouw van Balthasar Florisz. van Berckenrode
M.G. Wildeman
p. 192

Korte mededeelingen V: Een kunstvaardig matroos
E. H.
p. 192

Korte mededeelingen VI: Schilderijen uit het kasteel Duurstede Vervoerd
W.J.J.C. B.
p. 192

Jan Jansz. Uyl (een nalezing)
A. Bredius
pp. 193-195

Twee Utrechtse klaustrale huizen
S. Muller
pp. 196-213

Nog iets over Benjamin Bolomey
H.E. van Gelder
pp. 214-218

Johannes Symonsz. Torrentius (een nalezing)
A. Bredius
pp. 219-223

Het testament van P.C. Hooft
H.E. van Gelder
pp. 224-225

Het dagboek van een Pommersch officier in Staatschen dienst, 1667-1678: III
E. van Biema
pp. 226-238

Korte mededeelingen I: De lotgevallen van een reizenden goudsmidsleerling
H.E. van Gelder
p. 239

Korte mededeelingen II: Een brief van Sir Robert Sidney van 18 september 1591
E. van Biema
pp. 239-240


Oud Holland – Journal for art of the Low Countries
Volume 36 (1918)
[PDF]

Table of contents:

De zestiende-eeuwsche glasschilderingen in de Haagsche Sint-Jacobskerk
H.E. van Gelder
pp. 1-41

Oud-Nederlandsche bouwkunst: Kempische torens: I
S. Leurs & C.F.X. Smits
pp. 42-52

Materialen voor een studie over de beeldhouwers De Nole en hun werken
R. Ligtenberg
pp. 53-131

Korte mededeelingen: Waaraan het Hof van Holland in 1622 zijn zegel hechtte
H.E. van Gelder
p. 132

Bijdrage tot de kennis van de kleederdracht in de Nederlanden in de XVIe eeuw, naar archivalische en litteraire gegevens en volgens de monumenten der beeldende kunst in chronologische ontwikkeling der afzonderlijke kleedingstukken gerangschikt: I
C.H. de Jonge
p. 133-169

Een schotel van "Haarlemsch porcelein"?
N. Beets
pp. 170-174

Wanneer stierf Anthonie Mor van Dashorst?
A. Bredius
pp. 175-176

Nieuws over Jan van Scorel
H.E. van Gelder
pp. 177-182

Oud-Nederlandsche bouwkunst: Kempische torens: II
S. Leurs & C.F.X. Smits
pp. 183-196

Iets over de schilders Louys, David en Pieter Finson
A. Bredius
pp. 197-204

Over David van Goorle als atomist, en over het geslacht Van Goorle in Noord-Nederland
F.M. Jaeger
pp. 205-242

Het monogram van Cornelis vander Voort
J. Six
pp. 243-246

De fontein op de Vischmarkt te Leiden
I. Blok
pp. 247-255

Korte mededeelingen: Aanteekeningen omtrent Colijn de Nole
G.G. Calkoen
p. 256


Oud Holland – Journal for art of the Low Countries
Volume 37 (1919)
[PDF]

Table of contents:

Bijdrage tot de kennis van de kleederdracht in de Nederlanden in de XVIe eeuw, naar archivalische en litteraire gegevens en volgens de monumenten der beeldende kunst in chronologische ontwikkeling der afzonderlijke kleedingstukken gerangschikt: II
C.H. de Jonge
pp. 1-70

Anna van Nassau
S. Muller
pp. 71-79

Bevestigde overlevering
J. Six
pp. 80-86

Jan van Hout, die scilder, 1506
J.F.M. Sterck
pp. 87-94

Portretgroep van Amsterdamsche ridders van Jerusalem uit 1519
J.F.M. Sterck
pp. 95-101

Een weinig bekende Leidsche meester: Jan Willemsz. van der Wilde
W.J.J.C. Bijleveld
pp. 102-106

De restauratie van de Leidsche kerkorgels na de beroerten
J.C. Overvoorde
pp. 107-110

Eenige schilderijen van weinig bekende Utrechtsche schilders: Roelof van Zijl, Andries van Bochoven en Johannes de Veer
C. Hofstede de Groot
pp. 111-119

De visitatie eener papistische verghaderinge in 1649
J. de Vries
pp. 120-124

Heeft Van Goyen te Haarlem gewoond?
A. Bredius
pp. 125-127

Korte mededeelingen I: Een nog nooit afgebeeld meesterwerk van Frans Hals
C. Hofstede de Groot
p. 128

Korte mededeelingen II: Beeldhouwwerk van J.B. Xavery
J.P.W.A. Smit
p. 128

Bijdrage tot de kennis van de kleederdracht in de Nederlanden in de XVIe eeuw, naar archivalische en litteraire gegevens en volgens de monumenten der beeldende kunst in chronologische ontwikkeling der afzonderlijke kleedingstukken gerangschikt: III
C.H. de Jonge
pp. 129-168

De ontwerpers der Haagsche glasramen
J. Six
pp. 169-176

Een lijfpoëet van Prins Maurits
C.G.N. de Vooys
pp. 177-188

Korte mededeelingen I: Uitspraak van het Hof van Gelderland in een geschil over de levering van een kerkorgel
J.S. van Veen
pp. 189-190

Korte mededeelingen II: Wandtapijten op het slot te Culemborg
A.H. Martens
pp. 190-191

Korte mededeelingen III: Alkmaarsche kunstenaars, werken te Alkmaar van elders wonende kunstenaars: Nalezing op Oud Holland, XXVII (1909), bl. 115-124
C.W. Bruinvis
pp. 191-192

Bijdrage tot de kennis van de kleederdracht in de Nederlanden in de XVIe eeuw, naar archivalische en litteraire gegevens en volgens de monumenten der beeldende kunst in chronologische ontwikkeling der afzonderlijke kleedingstukken gerangschikt: IV
C.H. de Jonge
pp. 193-214

Het schetsboek van Jacob de Wet
A. Bredius
pp. 215-222

Der Maler Johan van Swieten
H. Schneider
pp.223-229

Het "Panpoëticon Batavum"
J.J.M. Heeren
pp. 230-240