Oud Holland

Oud Holland 1883-1889

Oud Holland Journal for art of the Low Countries
Volume 1 (1883)
[PDF]

Table of contents:

Een huwelijk van Rembrandt, waarvan de eerste afkondiging twee eeuwen na zijn dood heeft plaats gehad
N. de Roever
pp. 1-16

Vondeliana: I: Vergeten gedichten van Joost van den Vondel
A.D. de Vries & J.H.W. Unger
pp. 17-29

Het oude Doolhof te Amsterdam: I
D.C. Meijer
pp. 30-36

De plaatsnijder en landmeter Cornelis Florissen van Berckenrode en zijn famielje
A.D. de Vries
pp. 37-43

Bijdragen tot de geschiedenis van de Amsterdamsche potten- en plateelbakkerijen: I
N. de Roever
pp. 44-63

De dichter van de Roemster van den Aemstel
A.D. de Vries
pp. 64-72

De Ruyter's lijk en begrafenis
A.D. de Vries
pp. 73-77

Maarten Luther
E. S.
pp. 77-78

Het testament en sterfjaar van Gabriel Metsu
A.D. de Vries
pp. 78-80

Meindert Hobbema
N. de Roever
pp. 81-85

Nadere bizonderheden betreffende Jan Theunisz Blanckerhoff (Jan-Maat)
N. de Roever
pp. 86-91

Eenige bescheiden betreffende de Koninklijke Porceleinfabriek te Berlijn: 1780-1782
C.J.C. Klipfel
pp. 92-96

Constantijn Huygens en de familie Van Eyck
J.H.W. Unger
pp. 97-112

Het portret van Willem Barentsen
A.D. de Vries
pp. 113-118

Het oude Doolhof te Amsterdam: II
D.C. Meijer
pp. 119-135

Vondeliana: II: Vondel's handschriften: I
A.D. de Vries & J.H.W. Unger
pp. 136-149

Willem Schellinks: Schilder teekenaar etser dichter
A.D. de Vries
pp. 150-163

Iets over de kinderen en de begraafplaats van Anthonie Palamedesz
N. de Roever
pp. 164-165

Otto Marseus
A.D. de Vries
pp. 166-168

Een vorstelijk geschenk: Een blik op de vaderlandsche nijverheid in den aanvang der zeventiende eeuw
N. de Roever
pp. 169-188

Een raadselachtige bladzijde bij Geeraert Brandt, opgehelderd door Bontemantel
J.F. Gebhard
pp. 189-194

Mattheus Gansneb Tengnagel
J.H.W. Unger
pp. 195-225

Iets over Magnus Hendricksz. en Hendrick Magnusz.: "Vermaarde boekbinders" der 17e eeuw
J.F. van Someren
pp. 226-237

Een verjaard verjaarfeest
N. de Roever
pp. 238-249

Rembrandt's dochter, Cornelia van Rijn en haar echtgenoot Cornelis Suythof
A.D. de Vries
pp. 250-256

Mr. Aernout van Overbeke
J.A. Worp
pp. 257-267

Nog iets over Jacob van Eyck en zijn familie
J.H.W. Unger
pp. 268-273

Een en ander over glasgravure
D. Henriques de Castro
pp. 274-291

Aanteekeningen naar aanleiding van Rembrandt's etsen
A.D. de Vries
pp. 292-310

Mattheus Gansneb Tengnagel: Een nalezing 
J.H.W. Unger
pp. 311-313

Errata
p. 314


Oud Holland  Journal for art of the Low Countries
Volume 2 (1884)
[PDF]

Table of contents:

In memoriam: Mr. A.D. de Vries Az.: Overleden 8 februari 1884
N. de Roever
pp. 1-12

Vondeliana: II: Vondel's handschriften (vervolg): II
J.H.W. Unger
pp. 13-33

Pieter Codde: De schilder en de dichter
C.M. Dozy
pp. 34-67

Amsterdamsche boekdrukkers en boekverkoopers uit de zestiende eeuw (tot omstreeks 1580): I
N. de Roever
p. 68-79

Rapiamus: Petroleum in de XVIe eeuw; Eens priesters begrafenis in 't midden der XVIe eeuw; Een vrouwelijke doctor in de XVIIe eeuw; Een Noorsche zeekoning burger van Amsterdam; Laatste rustplaats van Mirabeau's liefde
pp. 80

Rembrandt: Bijdragen tot de geschiedenis van zijn laatste levensjaren: Naar de gegevens, door wijlen Mr. A.D. de Vries Az. verzameld
N. de Roever
pp. 81-105

Rembrandt's sterfhuis
N. de Roever
pp. 106-110

Vondeliana: II: Vondel's handschriften (vervolg): III
J.H.W. Unger
pp. 111-134

De schilder Adriaen Cornelisz. van Linschoten: Geboren te Delft 1590 (?): Overleden te 's Gravenhage juli 1677
A. Bredius
pp. 135-140

Dr. Bernard Fonteyn
J.A. Worp
pp. 141-160

Adriaan Brouwer te Haarlem
J.H.W. Unger
pp. 161-169

Amsterdamsche boekdrukkers en boekverkoopers uit de zestiende eeuw (tot omstreeks 1580): II
N. de Roever
pp. 170-208

Eene telg der Van Harens
C. Bake
pp. 209-214

Drie weinig bekende kunstenaars; De schilder Carel Hardy; De schilder Christiaen Jansz Striep; De schilder Abraham Uylenborgh
A. Bredius
pp. 215-220

Het jaar en de plaats van geboorte van Christoffel Plantyn
C.M. Dozy
pp. 221-224

Vondeliana: II: Vondel's handschriften (vervolg): IV
J.H.W. Unger
pp. 225-232

Aelbert Cuyp, Jacob Gerritsz Cuyp en Benjamin Cuyp
G.H. Veth
pp. 233-290

Christiaen Striep: Naschrift
A. Bredius
pp. 291-292

Vondeliana: II: Vondel's handschriften (slot): V
J.H. Unger
pp. 293-308


Oud Holland  Journal for art of the Low Countries
Volume 3 (1885)
[PDF]

Table of contents:

Inleiding
J.H.W. Unger
pp. I-VIII

De tapijtfabriek van Karel van Mander de Jonge te Delft: 1616-1623
A. Bredius
pp. 1-22

Dagboek van Constantyn Huygens: Annotata in Diariis manu proavi, proaviae et avi mei: Hugeniorum et Hoefnagliae ab anno 1606 usque ad annum 1685
pp. 1-87

Bijlage A: Aanteekeningen van Christiaan Huygens, den Ouden
pp. 3-4

Bijlage B: Adelbrief van Constantyn Huygens
p. 5

Bijlage C: Aanteekeningen over Christiaan Huygens, den Jongen
pp. 6-8

Sibylle van Griethuysen
J.A. Worp
pp. 23-32

De Coninxloo's
N. de Roever
pp. 33-53

Iets over Jan Jansz: Starter
A. Bredius
p. 54

Biografische aanteekeningen betreffende voornamelijk Amsterdamsche schilders, plaatsnijders, enz. en hunne verwanten: I
A.D. de Vries
pp. 55-80

De omkeering in den Kerkstaat te Amsterdam van 1578, door den Prins van Oranje veroordeeld
J.J. van Toorenenbergen
pp. 81-84

Rembrandt: Nieuwe bijdragen tot zijne levensgeschiedenis
A. Bredius & N. de Roever
pp. 85-107

De Amsterdamsche schutters-stukken in en buiten het nieuwe Rijksmuseum: I
D.C. Meijer
pp. 108-122

Anna Roemers: Losse aanteekeningen: I
J.H.W. Unger
pp. 123-134

Biografische aanteekeningen betreffende voornamelijk Amsterdamsche schilders, plaatsnijders, enz. en hunne verwanten: II
A.D. de Vries
pp. 135-160

Anna Roemers: Losse aanteekeningen: II
J.H.W. Unger
pp. 161-170

Drie Amsterdamsche schilders: Pieter Isaaksz, Abraham Vinck, Cornelis van der Voort
N. de Roever
pp. 171-208

Martinus Hortensius: De eerste hoogleeraar in de mathematische wetenschappen te Amsterdam
E.W. Moes
pp. 209-216

Iets over Johannes Vermeer ("De Delftsche Vermeer")
A. Bredius
pp. 217-222

Biografische aanteekeningen betreffende voornamelijk Amsterdamsche schilders, plaatsnijders, enz. en hunne verwanten: III
A.D. de Vries
pp. 223-240

Caspar van Baerle: I: Zijne jeugd, studententijd en predikambt (1584-1612)
J.A. Worp
pp. 241-265

Jan Harmensz. Muller
N. de Roever
pp. 266-276

Jan Pietersz Sweelinck en andere organisten der 16e eeuw
C.M. Dozy
pp. 277-302

Biografische aanteekeningen betreffende voornamelijk Amsterdamsche schilders, plaatsnijders, enz. en hunne verwanten: IV
A.D. de Vries
pp. 303-312


Oud Holland  Journal for art of the Low Countries
Volume 4 (1886)
[PDF]

Table of contents:

Pieter Lastman en François Venant
A. Bredius & N. de Roever
pp. 1-23

Caspar van Baerle: II: Barlaeus als onder-regent van het Staten-college (1612-1619)
J.A. Worp
pp. 24-40

Italiaansche schilderijen in 1672, door Amsterdamsche en Haagsche schilders beoordeeld: I
A. Bredius
pp. 41-46

Vier Kamper schilders: Ernst Maeler, Mechtelt toe Boecop, Bernhard Vollenhove, Steven van Duyven
G.P. Rouffaer
pp. 47-60

Een stuk Oud-Hollandsch zilverwerk
N. de Roever
pp. 61-70

Biografische aanteekeningen betreffende voornamelijk Amsterdamsche schilders, plaatsnijders, enz. en hunne verwanten: V
A.D. de Vries
pp. 71-80

Nicolaes Eliasz Pickenoy
J. Six
pp. 81-108

Een bezoek te Groningen en Emden, in het jaar 1617
S. Muller
pp. 109-112

Vondeliana: III: Joost van den Vondel de Jonge
J.H.W. Unger
pp. 113-129

Een rederijkers-blazoen, door Bartholomeus Dolendo gesneden
A. Bredius
pp. 130-131

Het grensoord Durscinrevene der heerlijkheid Amstel
P.H. Witkamp
pp. 132-134

Biografische aanteekeningen betreffende voornamelijk Amsterdamsche schilders, plaatsnijders, enz. en hunne verwanten: VI
A.D. de Vries
pp. 135-144

Gerard ter Borch en zijne familie
E.W. Moes
pp. 145-165

Plantijns geboortejaar
M. Rooses
pp. 166-171

Caspar van Baerle: III: Zijn verder verblijf te Leiden (1619-1631): I
J.A. Worp
pp. 172-189

Rijfelarijen
N. de Roever
pp. 190-197

De Amsterdamsche schutters-stukken in en buiten het nieuwe Rijksmuseum: II
D.C. Meijer
pp. 198-211

Drie brieven van Jan Gerritsz van Bronchorst
S. Colvin
pp. 212-213

Het geboortejaar van Jan Davidsz de Heem
A. Bredius
p. 214

Biografische aanteekeningen betreffende voornamelijk Amsterdamsche schilders, plaatsnijders, enz. en hunne verwanten: VII
A.D. de Vries
pp. 215-224

De Amsterdamsche schutters-stukken in en buiten het nieuwe Rijksmuseum: III
D.C. Meijer
pp. 225-240

Caspar van Baerle: III: Zijn verder verblijf te Leiden (1619-1631): II
J.A. Worp
pp. 241-261

Iets tot de Vondeliana
T. van Rijckevorsel
pp. 262-264

Ambrosius Bosschaert: Le monogrammiste AB
O. Granberg
pp. 265-267

Une revue d'art du XVIIe siecle
O. Granberg
pp. 268-271

Dirk van Hoogstraten
G.H. Veth
pp. 272-277

Italiaansche schilderijen in 1672, door Amsterdamsche en Haagsche schilders beoordeeld: II
A. Bredius
pp. 278-280

De rariteiten-kamer verbonden aan 't Amsterdamsche Gemeente-archief
N. de Roever
pp. 281-294

Biografische aanteekeningen betreffende voornamelijk Amsterdamsche schilders, plaatsnijders, enz. en hunne verwanten: VIII
A.D. de Vries
pp. 295-304


Oud Holland  Journal for art of the Low Countries
Volume 5 (1887)
[PDF]

Table of contents:

[Cornelis van der Voort: Een eerste poging tot het terugvinden van zijn werk als portretschilder
J. Six
pp. 1-22

Cornelis van der Voort: Een naschrift
N. de Roever
pp. 23-24

Een Overijselsch album amicorum der 16de eeuw
G. Kalff
pp. 25-32

Joannes Cabeljauw: De eerste hoogleeraar in de rechtsgeleerdheid te Amsterdam
E.W. Moes
pp. 33-44

Poulus Lesire
A. Bredius en G.H. Veth
pp. 45-51

De rariteiten-kamer verbonden aan 't Amsterdamsche Gemeente-archief
N. de Roever
pp. 52-61

De portretschilder Rudolph van Grol
A. Bredius
pp. 62-63

De schilder Jan de Groot
A. Bredius
pp. 64-65

Het sterfjaar van den beeldhouwer Adriaen de Vries.
By A. Bredius.
pp. 66

Een bezoek aan den ridder Adriaen van der Werff, kunstschilder in 1710
N. de Roever
pp. 67-71

Rapiamus
pp. 71-72

Albert Jansz Vinckenbrinck
D. Franken
pp. 73-92

Caspar Van Baerle 
J.A. Worp
pp. 93-126

De Onze Lieve Vrouwe Toren 
W.F.N. van Rootselaar
pp. 127-142

Arent Van Buchel's Res Pictoriæ 
G. van Ryn
pp. 143-154

Dordrechtsche Schilders 
G.H. Veth
pp. 155-160

Hendrick Gerritsz. Pot 
A. Bredius and P. Haverkorn van Rijsewijk
pp. 161-176

De Opera Te Amsterdam 
H.C. Rogge
pp. 177-200

Vier Kamper schilders, Ernst Maeler, Mechtelt Toe Boecop
G.P. Rouffaer
pp. 201-209

Rembrandt 
A. Bredius and N. de Roever
pp. 210-239

Rapiamus 
pp. 240

De Opera Te Amsterdam 
H.C. Rogge
pp. 241-262

Een En Ander Over Caspar Netscher 
A. Bredius
pp. 263-274

Charles De Trello en zijne dochter Lucretia, de 'Parthenine' van C. Huygens
J.F.M. Sterck
pp. 275-294

Vier Kamper schilders, Bernhard Vollenhove, Steven van Duyven
G.P. Roeffaer
pp. 295-308

Johannes Osborn 
N. de Roever
pp. 309-312


Oud Holland  Journal for art of the Low Countries
Volume 6 (1888)
[PDF]

Table of contents:

Joan Luykens
H. Italie
pp. 1-20

Jacob van Ruisdael
A. Bredius
pp. 21-24

Een Regentenstuk Van Johan Van Der Meer
S. Muller
pp. 25-32

Aert Schouman
N. de Roever
pp. 33-44

Ad Spinosam
D. Henriques De Castro
pp. 45-47

De Keizerskroon Te Amsterdam
J.R. De Kruyff
pp. 48-50

Iv. Palamedes
J.H.W. Unger
pp. 51-67

Dordrechtsche Schilders
G.H. Veth
pp. 68-80

Joachim en Gerard Houckgeest
A. Bredius
pp. 81-86

Caspar van Baerle, zijn verder verblijf te Amsterdam
J.A. Worp
pp. 87-102

Het Nieuwe Doolhof
N. de Roever
pp. 103-112

Philip Angel's Lof Der Schilderkunst
P.J. Frederiks
pp. 113-122

Iets Over Martinus Saeghmolen
N. de Roever and A. Bredius
pp. 123-128

Dordrechtsche Schilders
G.H. Veth
pp. 129-148

Een Drietal Brieven Van Hendrick Goltzius
N. de Roever
pp. 149-153

Een En Ander Omtrent P. C. Hooft e n zIjn Geslacht
C.M. Dozy
pp. 154-160

Jongelingsjaren En Zijne Duytse Lier
H. Italie
pp. 161-174

Pieter De Ring
E.W. Moes
pp. 175-181

Dordrechtsche Schilders
G.H. Veth
pp. 182-186

Pieter Codde En Willem Duyster
A. Bredius
pp. 187-194

De Rariteiten-Kamer
N. de Roever
pp. 195-224

De Amsterdamsche Schutters-Stukken in En Buiten Het Nieuwe Rijks Museum
D.C. Meijer
pp. 225-240

Caspar Van Baerle
J.A. Worp
pp. 241-276

De Plaatsnijders Der Evangelicae Historiae Imagines
M. Rooses
pp. 277-288

Drie Delftsche Schilders
A. Bredius
pp. 289-298

Frederik V
C.A. Van Sypesteyn
pp. 299-303

Een Schilderij Van Jan Hals. Door Vondel Bezongen
A. Bredius
pp. 304


Oud Holland  Journal for art of the Low Countries
Volume 7 (1889)
[PDF]

Table of contents:

Pieter Aertsz: gezegd Lange Pier, Vermaard Schilder
N. de Roever
pp. 1-38

Kunstsmeedwerk
pp. 39-40

Kunstkritiek Der XVIIe Eeuw
A. Bredius
pp. 41-44

De Amsterdamsche Schutters-Stukken In En Buiten Het Nieuwe Rijks-Museum
D. C. Meijer
pp. 45-60

Nog Iets Over De Historie Van Het Leven En Sterven Van Heer Johan Van Oldenbarnevelt, Beschreven Noor Een Liefhebber Der Waerheyt
E.W. Moes
pp. 61-62

Tweeërlei Regenten
N. de Roever
pp. 63-88

Caspar Van Baerle 
J.A. Worp
pp. 89-128

Aanteekeningen Omtrent Eenige Dordrechtsche Schilders
G.H. Veth
pp. 129-148

Aanteekeningen Van Mr. Hendrik Houmes Op Van Mander's Schilder-Boeck
E.W. Moes
pp. 149-154

Bij De Portretten Van Isaack Van Der Voort En Magdalena Stockmans
C.M. Dozy
pp. 155-158

Nog Eens Het Regentenstuk Van Johan Van Der Meer
S. Muller Fz
pp. 159-160

Bijdragen Tot De Biographie Van Pieter De Hoogh
A. Bredius
pp. 161-168

Jacob Cats En Zijne Omgeving, Naar Aanleiding Van De Handschriften in Het Museum Catsianum
J.G. Frederiks
pp. 169-188

Iets Over Den Allerheiligen-Vloed
A. De Roever
pp. 189-194

Twee Concurrenten Van De Eerste West-Indische Compagnie
N. de Roever
pp. 195-222

Arent Van Bolten Van Zwolle
L. Cust
pp. 223-224

Jan Pietersze Coppelstock
H. De Jager
pp. 225-234

Het Vriendenalbum Van Wibrand Symonszoon De Geest
C. Hofstede de Groot
pp. 235-240

Jacob Cats En Zijne Omgeving, Naar Aanleiding Van De Handschriften in Het Museum Catsianum
J. G. Frederiks
pp. 241-265

De schildersfamilie Moninckx
A. Bredius
pp. 266-280

De Portretten Van Prins Willem Den Eerste
E.W. Moes
pp. 281-292

Een Onbekend Werk Van Huig De Groot Uit Zijn Vroege Jeugd (Hugonis Grotii Oratio in Laudem Navigationis)
J. Soutendam
pp. 293-297

Aanteekeningen Omtrent Eenige Dordrechtsche Schilders
G.H. Veth
pp. 298-311

Rapiamus
pp. 312