Oud Holland

Oud Holland 1883-1889

Oud Holland – Journal for Art of the Low Countries
Volume 1 (1883)
[PDF]

Table of Contents

Een Huwelijk Van Rembrandt 
By: N. De Roever
Pages: 1–16

Vondeliana 
By: A.D. De Vries, J.V. Vondel and J.H.W. Unger
Pages: 17–29

Het Oude Doolhof Te Amsterdam 
By: D.C. Meijer
Pages: 30–36

De Plaatsnijder En Landmeter Cornelis Florissen Van Berckenrode En Zijn Famielje 
By: Anneken Thomas, Sussanna Florijn, A.D. De Vries and Adriana Cornelis
Pages: 37–43

Bijdragen Tot De Geschiedenis Van De Amsterdamsche Potten- En Plateelbakkerijen 
By: N. De Roever
Pages: 44–63

De Dichter Van De Roemster Van Den Aemstel 
By: V.G.W. Vriend, V. Velde and A.D. De Vries
Pages: 64–72

De Ruyter's Lijk En Begrafenis 
By: A.D. de Vries and V.E.D.L. Dinaresse
Pages: 73–77

Maarten Luther 
Pages: 77–78

Het Testament En Sterfjaar Van Gabriel Metsu 
By: A.D. de Vries, R.D. Bois, J. Pricé and Isabelle De Wolf
Pages: 78–80

Meindeirt Hobbema 
By: N. De Roever
Pages: 81–85

Nadere Bizonderheden Betreffende Jan Thieunisz Blanckerhoff, (Jan-Maat) 
By: N. De Roever
Pages: 86–91

Benige Bescheiden Betreffende De Koninklijke Porceleinfabriek Te Berlijn 
By: C.J.C. Klipfel and J.G. Grienin
Pages: 92–96

Constantijn Huygens En De Familie Van Eyck 
By: J.H.W. Unger
Pages: 97–112

Het Portret Van Willem Barentsen 
By: A.D. De Vries
Pages: 113–118

Het Oude Doolhof Te Amsterdam 
By: D.C. Meijer
Pages: 119–135

Vondeliana 
By: A.D. De Vries, J.H.W. Unger and K. Van Baerle
Pages: 136–149

Willem Schelinks 
By: A.D. de Vries
Pages: 150–163

Iets Over De Kinderen En De Hegkaafflaats Van Anthonie Palamedesz 
By: N. de Roever
Pages: 164–165

Otto Marseus 
By: A.D. De Vries
Pages: 166–168

Een Vorstelijk Geschenk 
By: N. De Roever
Pages: 169–188

Een Raadselachtige Bladzijde Bij Geeraert Brandt, Opgehelderd Door Bontemantel 
By: J.F. Gebhard
Pages: 189–194

Mattheus Gansneb Tengnagel 
By: J.H.W. Unger
Pages: 195–225

Iets Over Magnus Hendricksz. En Hendrick Magnusz. »Vermaarde Boekbinders" Der 17e Eeuw 
By: J.F. Van Someren
Pages: 226–237

Een Verjaard Verjaarfeest 
By: N. de Roever
Pages: 238–249

Rembrandt's Dochter 
By: Hendrick Van Hoven, W. Cloppenburgh, J. Hellerus and A.D. De Vries
Pages: 250–256

Mr. Aernout Van Overbeke 
By: J.A. Worp
Pages: 257–267

Jacob Van Eyck En Zijn Familie 
By: J.H.W. Unger
Pages: 268–273

Een En Ander Over Glasgravure 
By: D. Henriques De Castro
Pages: 274–291

Rembrandt's Etsen 
By: A.D. De Vries
Pages: 292–310

Mattheusgansneb Tengnagel. Een Valezing 
By: J.H.W. Unger
Pages: 311–313

Errata 
Pages: 314


Oud Holland – Journal for Art of the Low Countries
Volume 2 (1884)
[PDF]

Table of Contents

In Memoriam 
By: A.D. De Vries and N. De Roever
Pages: 1–12

Vondeliana 
By: J.H.W. Unger
Pages: 13–33

Pieter Codde 
By: C.M. Dozy
Pages: 34–67

Boekdrukkers En Boekverkoopers 
By: N. de Roever
Pages: 68–79

Rapiamus 
Pages: 80

Rembrandt 
By: N. de Roever
Pages: 81–105

Rembrandt's Sterfhuis 
By: N. de Roever
Pages: 106–110

Von Deliana 
By: J.H.W. Unger
Pages: 111–134

Adriaen Cornelisz. Van Linschoten 
By: A. Bredius
Pages: 135–140

Dr. Bernard Fonteyn 
By: J.A. Worp
Pages: 141–160

Adriaan Brouwer Te Haarlem 
By: J.H.W. Unger
Pages: 161–169

Boekdrukkers En Boekverkoopers 
By: N. de Roever
Pages: 170–208

Eene Telg Der Van Harens 
By: C. Bake
Pages: 209–214

Drie Weinig Bekende Kunstenaars 
By: A. Bredius
Pages: 215–220

Christoffel Plantyn 
By: C.M. Dozy
Pages: 221–224

Vondeliana 
By: J.H.W. Unger
Pages: 225–232

Aelbert Cuyp 
By: G.H. Veth
Pages: 233–252

Benjamin Gerritsz Cuyp.
Pages: 253–255

Aelbert Cuyp
Pages: 256–290

Christiaen Striep
By: A. Bredius
Pages: 291–292

Vondeliana 
By: J.H. Unger
Pages: 293–308


Oud Holland – Journal for Art of the Low Countries
Volume 3 (1885)
[PDF]

Table of Contents

Inleiding 
By: J.H.W. Unger
Pages: I–VIII

De Tapijtfabriek Van Karel Van Mander De Jonge Te Delft 
By: A. Bredius
Pages: 1–22

Dagboek Van Constantyn Huygens 
Pages: 1–87

Aanteekeningen van Christiaan Huygens, Den Ouden, Christiaen Huygens, Susanne Hoefnagle
Pages: 3–4

Adelbrief Van Constantyn Huygens 
By: Jacobus Rex
Pages: 5

Aanteekeningen Over Christiaan Huygens, Den Jongen 
Pages: 6–8

Sibylle Van Griethuysen 
By: J.A. Worp
Pages: 23–32

De Coninxloo's 
By: N. de Roever
Pages: 33–52

Hendrik Averkamp 
Pages: 53

Iets Over Jan Jansz: Starter 
By: A. Bredius
Pages: 54

Biografische Aanteekeningen 
By: A.D. de Vries
Pages: 55–80

De Omkeering in Den Kerkstaat Te Amsterdam Van 1578, Door Den Prins Van Oranje Veroordeeld 
By: J.J. van Toorenenbergen
Pages: 81–84

Rembrandt: Nieuwe bijdragen tot zijne levensgeschiedenis 
By: A. Bredius and N. de Roever
Pages: 85–107

De Amsterdamsche Schutters-stukken in en buiten het nieuwe Rijksmuseum 
By: D.C. Meijer
Pages: 108–122

Anna Roemers 
By: J.H.W. Unger
Pages: 123–134

Biografische Aanteekeningen 
By: A.D. De Vries
Pages: 135–160

Anna Roemers 
By: J.H.W. Unger
Pages: 161–170

Drie Amsterdamsche Schilders 
By: N. de Roever
Pages: 171–208

Martinus Hortensius 
By: E.W. Moes
Pages: 209–216

Iets Over Johannes Vermeer 
By: A. Bredius
Pages: 217–222

Biografische Aanteekeningen 
By: A.D. de Vries
Pages: 223–240

Caspar Van Baerle 
By: J.A. Worp
Pages: 241–265

Jan Harmensz. Muller 
By: N. de Roever
Pages: 266–275b

Jan Pietersz Sweelinck En Andere Organisten Der 16E Eeuw 
By: C.M. Dozy
Pages: 277–302

Biografische Aanteekeningen 
By: A.D. De Vries
Pages: 303–312


Oud Holland – Journal for Art of the Low Countries
Volume 4 (1886)
[PDF]

Table of Contents

Pieter Lastman En François Venant 
By: A. Bredius and N. de Roever
Pages: 1–23

Caspar Van Baerle 
By: J.A. Worp
Pages: 24–40

Italiaansche Schilderijen, in 1672 
By: A. Bredius
Pages: 41–46

Vier Kamper Schilders 
By: G.P. Rouffaer
Pages: 47–60

Een Stuk Oud-Hollandsch Zilverwerk 
By: N. De Roever
Pages: 61–70

Biografische Aanteekeningen 
By: D. De Vries
Pages: 71–80

Nicolaes Eliasz Pickenoy 
By: J. Six
Pages: 81–108

Groningen En Emden, in Het Jaar 1617 
By: S. Muller
Pages: 109–112

Vondeliana 
By: J.H.W. Unger
Pages: 113–129

Een Rederijkers-Blazoen 
By: A. Bredius
Pages: 130–131

Durscinrevene Der Heerlijkheid Amstel 
By: P.H. Witkamp
Pages: 132–134

Biografische Aanteekeningen 
By: A.D. De Vries
Pages: 135–144

Gerard Ter Borch En Zijne Familie 
By: E.W. Moes
Pages: 145–165

Plantijns Geboortejaar 
By: Max Rooses
Pages: 166–171

Caspar Van Baerle 
By: J.A. Worp
Pages: 172–189

Rijfelarijen 
By: N. De Roever
Pages: 190–197

De Amsterdamsche Schutters-Stukken in En Buiten Het Nieuwe Rijksmuseum 
By: D.C. Meijer
Pages: 198–211

Jan Gerritsz Van Bronchorst 
By: S. Colvin
Pages: 212–213

Het Geboortejaar Van Jan Davidsz De Heem 
By: A. Bredius
Pages: 214

Biografische Aanteekeningen 
By: A.D. De Vries
Pages: 215–224

De Amsterdamsche Schutters-Stukken in En Buiten Het Nieuwe Rijksmuseum 
By: D.C. Meijer
Pages: 225–240

Caspar Van Baerle 
By: J.A. Worp
Pages: 241–261

Iets Tot De Vondeliana 
By: T. van Rijckevorsel
Pages: 262–264

Ambrosius Bosschaert 
By: O. Granberg
Pages: 265–267

Une Revue D'Art Du Xviie Siecle 
By: O. Granberg
Pages: 268–271

Dirk Van Hoogstraten 
By: G.H. Veth
Pages: 272–277

Italiaansche Schilderijen in 1672 
By: A. Bredius
Pages: 278–280

De Rariteiten-Kamer 
By: N. de Roever
Pages: 281–294

Biografische Aanteekeningen 
By: A.D. de Vries
Pages: 295–304


Oud Holland – Journal for Art of the Low Countries
Volume 5 (1887)
[PDF]

Table of Contents

Cornelis van der Voort: Een eerste poging tot het terugvinden van zijn werk als portretschilder
By: J. Six
Pages: 1–22

Cornelis van der Voort: Een naschrift
By: N. de Roever
Pages: 23–24

Een Overijselsch album amicorum der 16de eeuw
By: G. Kalff
Pages: 25–32

Joannes Cabeljauw: De eerste hoogleeraar in de rechtsgeleerdheid te Amsterdam
By: E.W. Moes
Pages: 33–44

Poulus Lesire
By: A. Bredius en G.H. Veth
Pages: 45–51

De rariteiten-kamer verbonden aan 't Amsterdamsche Gemeente-archief
By: N. de Roever
Pages: 52–61

De portretschilder Rudolph van Grol
By: A. Bredius
Pages: 62–63

De schilder Jan de Groot
By: A. Bredius
Pages: 64–65

Het sterfjaar van den beeldhouwer Adriaen de Vries.
By A. Bredius.
Pages: 66

Een bezoek aan den ridder Adriaen van der Werff, kunstschilder in 1710
By: N. de Roever
Pages: 67–71

Rapiamus
Pages: 71–72

Albert Jansz Vinckenbrinck
By: D. Franken
Pages: 73–92

Caspar Van Baerle 
By: J.A. Worp
Pages: 93–126

De Onze Lieve Vrouwe Toren 
By: W.F.N. van Rootselaar
Pages: 127–142

Arent Van Buchel's Res Pictoriæ 
By: G. Van Ryn
Pages: 143–154

Dordrechtsche Schilders 
By: G.H. Veth
Pages: 155–160

Hendrick Gerritsz. Pot 
By: A. Bredius and P. Haverkorn van Rijsewijk
Pages: 161–176

De Opera Te Amsterdam 
By: H.C. Rogge
Pages: 177–200

Vier Kamper schilders, Ernst Maeler, Mechtelt Toe Boecop
By: G.P. Rouffaer
Pages: 201–209

Rembrandt 
By: A. Bredius and N. De Roever
Pages: 210–239

Rapiamus 
Pages: 240

De Opera Te Amsterdam 
By: H.C. Rogge
Pages: 241–262

Een En Ander Over Caspar Netscher 
By: A. Bredius
Pages: 263–274

Charles De Trello en zijne dochter Lucretia, de 'Parthenine' van C. Huygens
By: J.F.M. Sterck
Pages: 275–294

Vier Kamper schilders, Bernhard Vollenhove, Steven van Duyven
By: G.P. Roeffaer
Pages: 295–308

Johannes Osborn 
By: N. de Roever
Pages: 309–312


Oud Holland – Journal for Art of the Low Countries
Volume 6 (1888)
[PDF]

Table of Contents

Joan Luykens 
By: H. Italie
Pages: 1–20

Jacob van Ruisdael 
By: A. Bredius
Pages: 21–24

Een Regentenstuk Van Johan Van Der Meer 
By: S. Muller
Pages: 25–32

Aert Schouman 
By: N. De Roever
Pages: 33–44

Ad Spinosam 
By: D. Henriques De Castro
Pages: 45–47

De Keizerskroon Te Amsterdam 
By: J.R. De Kruyff
Pages: 48–50

Iv. Palamedes 
By: J.H.W. Unger
Pages: 51–67

Dordrechtsche Schilders 
By: G.H. Veth
Pages: 68–80

Joachim en Gerard Houckgeest 
By: A. Bredius
Pages: 81–86

Caspar van Baerle, zijn verder verblijf te Amsterdam 
By: J.A. Worp
Pages: 87–102

Het Nieuwe Doolhof
By: N. De Roever
Pages: 103–112

Philip Angel's Lof Der Schilderkunst 
By: P.J. Frederiks
Pages: 113–122

Iets Over Martinus Saeghmolen 
By: N. De Roever and A. Bredius
Pages: 123–128

Dordrechtsche Schilders 
By: G.H. Veth
Pages: 129–148

Een Drietal Brieven Van Hendrick Goltzius 
By: N. De Roever
Pages: 149–153

Een En Ander Omtrent P. C. Hooft e n zIjn Geslacht 
By: C.M. Dozy
Pages: 154–160

Jongelingsjaren En Zijne Duytse Lier 
By: H. Italie
Pages: 161–174

Pieter De Ring 
By: E.W. Moes
Pages: 175–181

Dordrechtsche Schilders 
By: G.H. Veth
Pages: 182–186

Pieter Codde En Willem Duyster 
By: A. Bredius
Pages: 187–194

De Rariteiten-Kamer 
By: N. De Roever
Pages: 195–224

De Amsterdamsche Schutters-Stukken in En Buiten Het Nieuwe Rijks Museum 
By: D.C. Meijer
Pages: 225–240

Caspar Van Baerle 
By: J.A. Worp
Pages: 241–276

De Plaatsnijders Der Evangelicae Historiae Imagines 
By: M. Rooses
Pages: 277–288

Drie Delftsche Schilders 
By: A. Bredius
Pages: 289–298

Frederik V 
By: C.A. Van Sypesteyn
Pages: 299–303

Een Schilderij Van Jan Hals. Door Vondel Bezongen 
By: A. Bredius
Pages: 304


Oud Holland – Journal for Art of the Low Countries
Volume 7 (1889)
[PDF]

Table of Contents

Pieter Aertsz: gezegd Lange Pier, Vermaard Schilder 
By: N. De Roever
Pages: 1–38

Kunstsmeedwerk 
Pages: 39–40

Kunstkritiek Der XVIIe Eeuw 
By: A. Bredius
Pages: 41–44

De Amsterdamsche Schutters-Stukken In En Buiten Het Nieuwe Rijks-Museum 
By: D. C. Meijer
Pages: 45–60

Nog Iets Over De Historie Van Het Leven En Sterven Van Heer Johan Van Oldenbarnevelt, Beschreven Noor Een Liefhebber Der Waerheyt 
By: E.W. Moes
Pages: 61–62

Tweeërlei Regenten 
By: N. De Roever
Pages: 63–88

Caspar Van Baerle 
By: J.A. Worp
Pages: 89–128

Aanteekeningen Omtrent Eenige Dordrechtsche Schilders 
By: G.H. Veth
Pages: 129–148

Aanteekeningen Van Mr. Hendrik Houmes Op Van Mander's Schilder-Boeck 
By: E.W. Moes
Pages: 149–154

Bij De Portretten Van Isaack Van Der Voort En Magdalena Stockmans 
By: C.M. Dozy
Pages: 155–158

Nog Eens Het Regentenstuk Van Johan Van Der Meer 
By: S. Muller Fz
Pages: 159–160

Bijdragen Tot De Biographie Van Pieter De Hoogh 
By: A. Bredius
Pages: 161–168

Jacob Cats En Zijne Omgeving, Naar Aanleiding Van De Handschriften in Het Museum Catsianum 
By: J.G. Frederiks
Pages: 169–188

Iets Over Den Allerheiligen-Vloed 
By: A. De Roever
Pages: 189–194

Twee Concurrenten Van De Eerste West-Indische Compagnie 
By: N. De Roever
Pages: 195–222

Arent Van Bolten Van Zwolle 
By: L. Cust
Pages: 223–224

Jan Pietersze Coppelstock 
By: H. De Jager
Pages: 225–234

Het Vriendenalbum Van Wibrand Symonszoon De Geest 
By: C. Hofstede de Groot
Pages: 235–240

Jacob Cats En Zijne Omgeving, Naar Aanleiding Van De Handschriften in Het Museum Catsianum 
By: J. G. Frederiks
Pages: 241–265

De schildersfamilie Moninckx 
By: A. Bredius
Pages: 266–280

De Portretten Van Prins Willem Den Eerste 
By: E.W. Moes
Pages: 281–292

Een Onbekend Werk Van Huig De Groot Uit Zijn Vroege Jeugd (Hugonis Grotii Oratio in Laudem Navigationis)
By: J. Soutendam
Pages: 293–297

Aanteekeningen Omtrent Eenige Dordrechtsche Schilders 
By: G.H. Veth
Pages: 298–311

Rapiamus 
Pages: 312